op
×
ΔΙΚΤΥΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Απόφοιτοι Προγράμματος Προστατεύω τον Εαυτό μου και τους 'Αλλους, ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α

Αλληλέγγυα Υγεία , Εθελοντικές Οργανώσεις, Ατομικές Ελευθερίες - Κοινωνικά και Πολιτικά Δικαιώματα

"Οι Απόφοιτοι Προγράμματος Προστατεύω τον Εαυτό μου και τους 'Αλλους, αποτελεί δίκτυο Κοινωνικής Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας στην Αθήνα. Σκοπός της Μ.Κ.Ο. είναι γενικώς η ανάπτυξη της εθελοντικής δράσης, πνεύματος αλληλεγγύης και εν γένει δράσης που διέπεται από ειρηνικά και φιλανθρωπικά συναισθήματα και ειδικότερα:

•Η ενεργοποίηση των εθελοντών μελών του σε επίπεδο δήμου, όπου ανήκουν, με σκοπό τη συμμετοχή τους και την αντιπροσώπευση του σωματείου στο τοπικό συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας.

•Η λειτουργία ομάδων σε τοπικό επίπεδο με την ενεργοποίησή τους σε θέματα πρόληψης, όπως ενδεικτικά καταγραφή των προβλημάτων της κάθε περιοχής, που μπορούν να επιταθούν σε περιόδους καταστροφών. 

•Η προώθηση του θεσμού του εθελοντισμού, του εθελοντή διασώστη, η ενίσχυση της υπάρχουσας δομής διάσωσης με την εθελούσια συμμετοχή των πολιτών και η αντιμετώπιση σχετικών αναγκών στην επικράτεια. 

 •Η προσφορά βοήθειας στο κοινωνικό σύνολο σε περιπτώσεις εκτάκτων και εθνικών αναγκών, όπως επί σεισμών, αποκλεισμών (χιόνια, πλημμύρες κ.α.), πυρκαγιών, μαζικών καταστροφών ή ατυχημάτων. 

•Η βοήθεια σε έρευνες αγνοουμένων, ιδιαίτερα σε ορεινές και θαλάσσιες περιοχές. 

•Η προσφορά υλικού και έμψυχου δυναμικού από οποιονδήποτε ζητηθεί στο πλαίσιο της διάσωσης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και για τους σκοπούς και μόνον του Σωματείου. 

•Η τόνωση της οικολογικής και περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών. 

•Η προώθηση της κοινωνικής συμμετοχής και των πρωτοβουλιών των νέων σε συνεργασία με φορείς και δίκτυα του εσωτερικού και του εξωτερικού που δραστηριοποιούνται σε θέματα νεολαίας. 

•Η συνεχής εκπαίδευση των μελών του σε τεχνικές διάσωσης, πρώτων βοηθειών και παροχής εξειδικευμένης βοήθειας. 

•Η άμεση και στενή συνεργασία με όλες τις κρατικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις που μετέχουν στον σχεδιασμό πολιτικής προστασίας. 

•Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε θέματα εθελοντισμού, διάσωσης και πρώτων βοηθειών μέσω μαθημάτων, διαλέξεων, προβολών, ημερίδων κ.α. 

•Η καλλιέργεια και η ανάπτυξη καλών σχέσεων και συνεργασίας με συναφή σωματεία εντός και εκτός Ελλάδος.

•Η συμπαράσταση με κάθε δυνατό τρόπο στις δυσχέρειες που συναντούν τα μέλη του. 

•Η δημιουργία τράπεζας αίματος τόσο για τα μέλη της ομάδος, όσο και για όποιον και όποτε ζητηθεί.
Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας

 Με άξονα τους καταστατικούς σκοπούς της Εθελοντικής Οργάνωσης, ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της αποτελεί ένα λειτουργικό εργαλείο, ένα χρήσιμο βοήθημα για όσους θα ασχοληθούν με την λειτουργία του ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α.  

Το ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α. ενεργοποιείται εντός του κοινωνικού του  περίγυρου και ως εκ τούτου δραστηριοποιείται και αναπτύσσει σχέσεις με άλλους φορείς κοινωνικής ανάπτυξης και αλληλεγγύης ή άτομα των οποίων οι σκοποί και οι αρχές συνάδουν με αυτές του προγράμματος (Προστατεύω τον Εαυτό μου και τους Άλλους ). Ως εκ τούτου, προσαρμόζει τη λειτουργία του και γενικότερα την δραστηριότητά του σε σχέση με το χώρο και τις συνθήκες που υπάρχουν γύρω του, τόσο τις Δημοτικές όσο και τις κοινωνικές.

 
Γιατί δημιουργήθηκε το ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α.

Το  ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α. πρωτίστως αποσκοπεί στην ενεργοποίηση των εθελοντών μελών του σε επίπεδο δήμου σε θέματα πρόληψης και πολιτικής προστασίας, τα οποία μπορούν να επιταθούν σε δύσκολες καταστάσεις και καταστροφές.

Βασικό στοιχείο του ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α., εκτός των άλλων, είναι η προσφορά σε άλλους και η κοινωνική παρέμβαση. Προσφέρει μια τεράστια δυνατότητα στον εθελοντή μέλος να παρέμβει κοινωνικά, αλλά και να εκφράσει την κοινωνική του αλληλεγγύη με ένα ουσιαστικότερο και αποτελεσματικό τρόπο.

Την παρούσα δύσκολη περίοδο, καταγράφεται από όλους τους Δήμους ιδιαίτερα αυξημένη η ανάγκη ενεργούς συμμετοχής εθελοντών για την υποστήριξη προγραμμάτων κοινωνικής αλληλεγγύης.

Μέσω του ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α. η  εθελοντική προσφορά αποκτά μεγαλύτερη ελευθερία και αυτονομία κινήσεων, που σε αρκετές περιπτώσεις παρουσιάζεται πιο αποτελεσματική στην κάλυψη αιτημάτων αλλά και προσφέρει  περισσότερες δυνατότητες σε ενεργούς πολίτες να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες των συνανθρώπων τους. Τα οφέλη & το κοινωνικό περιεχόμενο από τη λειτουργία του ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α.

 Η δυνατότητα ανταπόκρισης πολιτών αποτελεσματικότερα σε ανάγκες και αιτήματα για παροχή βοήθειας, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που απαιτείται η συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένων ενηλίκων ατόμων. (θέματα ασφάλειας αλλά και άλλοι λόγοι επιβάλουν να στελεχώνονται κυρίως από ενήλικα εκπαιδευμένα άτομα).

Η ένταξη σε θεσμικά πλαίσια ενηλίκων που σήμερα υπάρχουν και δεν λειτουργούν ή λειτουργούν «ανεπίσημα».

Βασικό στοιχείο είναι η προσφορά σε άλλους, η κοινωνική παρέμβαση και η κοινωνική αλληλεγγύη με ένα ουσιαστικότερο τρόπο.

Σύνθημα του ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α. είναι «ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΖΙ».


Το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων του ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α.

 Περιλαμβάνει δραστηριότητες που ανταποκρίνονται στις επιθυμίες, τις δυνατότητες, το  χρόνο αλλά και τις ανάγκες των μελών του. Είναι εθελοντικές, εκπαιδευτικές, επιμορφωτικές και προάγουν την ψυχική υγεία.

Προσφέρει ευκαιρίες για δραστηριότητες προσωπικής και ομαδικής δημιουργικότητας, πρόληψης, κοινωνικής ανάπτυξης, προσφοράς, προστασίας περιβάλλοντος κ.α.

Γενικά, το ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α. είναι φορέας που παρακινεί τα μέλη του και αποτελεί πρόσφορο πλαίσιο για δημιουργικές «ανθρωπιστικές αποδράσεις» κάθε μορφής, πάντα στο πλαίσιο των Αρχών του Καταστατικού του και με στόχο την επίτευξη του Σκοπού του.Θέματα με ιδιαίτερη σημασία
Βασικοί παράγοντες που λαμβάνονται υπ΄ όψιν κατά τον προγραμματισμό και οργάνωση των δράσεών μας είναι:

Θέματα Ασφάλειας
Το θέμα της ασφάλειας αφορά καταρχήν σε κάθε δράση. Είναι γεγονός ότι κάθε δραστηριότητα δύναται να εμπεριέχει μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό κινδύνων. Ο λόγος που τίθεται θέμα ασφάλειας είναι για να λαμβάνουμε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις και να φροντίζουμε να υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις που θα εξασφαλίσουν την ασφαλή διεξαγωγή την δράσης. 

Θέματα Ανθρωπιστικών Αρχών
Οι αρχές πρέπει να είναι ορατές σε κάθε μας κίνηση. Ο κόσμος έχει γίνει  πιο μικρός και πλέον οι κοινωνίες μας έχουν γίνει περισσότερο πολυπολιτισμικές. Αυτό προϋποθέτει σεβασμό στην προσωπικότητα, την θρησκεία και τον πολιτισμό του άλλου.

Θέματα Ίσων Ευκαιριών και Ισότητας
Στόχος είναι να συμπεριλάβει στις τάξεις του άτομα από κάθε κομμάτι της κοινωνίας. Βασική αρχή μας είναι ότι τα μέλη του Σωματείου μας αλλά και οι συνεργαζόμενες ομάδες ανθρώπων έχουν  διαφορετικό προφίλ. Το πρόγραμμά μας δίνει ευκαιρίες σε όλα τα μέλη του και προσαρμόζεται στις ικανότητες του κάθε μέλους.

 

Κριτήρια Αξιολόγησης 
Τα κριτήρια αξιολόγησης προσφέρουν τις βάσεις για την εξασφάλιση της ποιότητας του γενικότερου προσφερόμενου κοινωνικού έργου.

Πρακτικά είναι ένα σύνολο συστηματικών ενεργειών και διαδικασιών για να διασφαλίσουμε ότι «κάνουμε τα σωστά πράγματα» και ότι «κάνουμε τα πράγματα σωστά».

Τα Κριτήρια Αξιολόγησης θεσμοθετούν πρότυπα εργασίας και λειτουργίας του Τμήματός μας.

Πότε αξιολογούμε

-Στο τέλος κάθε δράσης
-Στο τέλος κάθε τριμήνου
-Στο τέλος της περιόδου
-Στο ενδιάμεσο της  περιόδου 

Αν κρίνεται αναγκαίο και εφ΄όσον υπάρχει απόκλιση από τους στόχους που επελέγησαν και τον προγραμματισμό.

ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α. ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 "

Στοιχεία επικοινωνίας:
Αιόλου 47, Αθήνα 105 51, Ελλάδα
τηλ. 210 3316445, φαξ. 210 3316445, email: HERE@IN.GR
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του. Συνεχίζοντας την περιήγηση αποδέχεστε στην Πολιτική cookies ×