op
×
ΔΙΚΤΥΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης

Οικολογικές - Περιβαλλοντικές Οργανώσεις - Αειφορία

"Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης είναι Περιβαλλοντική Μη Κυβερνητική Οργάνωση πανελλήνιας εμβέλειας, η οποία δραστηριοποιείται για την προστασία του Ελληνικού φυσικού περιβάλλοντος συνεχώς από το 1951. 


Έχει ως αποστολή της να ενημερώνει και να ευαισθητοποιεί τόσο τους Έλληνες όσο και αυτούς που αγαπούν την Ελλάδα για τη φυσική κληρονομιά της χώρας μας και να προχωρεί σε δράσεις για τη προστασία της. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι υπέγραψε για λογαριασμό της χώρας μας τη Συνθήκη του Ραμσάρ για τους υγροτόπους, πρωτοστάτησε στη δημιουργία Εθνικών Δρυμών και στην προστασία φυτών, ζώων, βιοτόπων.

Σήμερα δραστηριοποιείται σε τέσσερις άξονες: περιβαλλοντική εκπαίδευση, προγράμματα προστασίας της φύσης, παρεμβατική προστασία και γενικότερη ευαισθητοποίηση του κοινού. Για να επιτελέσει την αποστολή της βασίζεται σε εκτεταμένο δίκτυο επιστημόνων και εθελοντών.


Η οικονομική της στήριξη προέρχεται από τις συνδρομές και δωρεές μελών, χορηγίες ιδρυμάτων και επιχειρήσεων και, για συγκεκριμένα προγράμματα προστασίας της Φύσης, κρατική και διακρατική οικονομική ενίσχυση.


Η ΕΕΠΦ εκπροσωπεί στην Ελλάδα το Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (FEE) και το Centre Naturopa του Συμβουλίου της Ευρώπης. Είναι επίσης μέλος σημαντικών διεθνών περιβαλλοντικών οργανισμών: IUCN, EEB, ECNC, EUCC και άλλων. Συνεργάζεται στενά με άλλες Ελληνικές Περιβαλλοντικές ΜΚΟ σε κοινούς στόχους, καθώς και με φορείς του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Για το έργο της έχει τιμηθεί από την Ακαδημία Αθηνών, το Συμβούλιο της Ευρώπης και το Ίδρυμα Ford.

Διεθνή Προγράμματα περιβαλλοντικής διαχείρισης & ευαισθητοποίησης

Ως εκπρόσωπος του FEE, είναι ο Εθνικός χειριστής του διεθνούς προγράμματος “Γαλάζιες Σημαίες”, για την προστασία των οργανωμένων παραλιών και των τουριστικά ανεπτυγμένων ακτών της χώρας μας. Χειρίζεται το διεθνές αυτό πρόγραμμα στην Ελλάδα από το 1992. 

Η “Γαλάζια Σημαία”, σύμβολο ποιότητας, απονέμεται με αυστηρά κριτήρια σε παράκτιους Δήμους ή ξενοδοχειακές μονάδες που διαχειρίζονται οργανωμένες ακτές και μαρίνες. Το πρόγραμμα στοχεύει σε καθαριότητα θάλασσας και ακτής, ασφάλεια και σωστές υπηρεσίες προς λουόμενους και επισκέπτες, περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και ενεργό προστασία του παράκτιου χώρου. Το 2010, απονεμήθηκαν στην Ελλάδα 430 “Γαλάζιες Σημαίες” για 421 ακτές και 9 μαρίνες, που την κατέταξαν 2η στον κόσμο.


Επίσης, από το 2009, διαχειρίζεται και το ειδικό διεθνές πρόγραμμα “The Green Key”, που αποδίδει το ομώνυμο σήμα οικολογικής ποιότητας (eco-label) σε επιχειρήσεις του Τουριστικού τομέα. Κατά την πρώτη, πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος αυτού, βραβελυτηκαν με το Green Key 52 ξενοδοχειακές μονάδες από όλη την Ελλάδα.


Πέντε (5) Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Προσφέρει από το 1972 στην Εκπαιδευτική Κοινότητα πέντε διαχρονικά Προγράμματα-Πανελλήνια Δίκτυα- Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, εγκεκριμένα από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Στα δίκτυα αυτά συμμετείχαν τη σχολική χρονιά 2008-2009 περίπου 1.500 σχολεία (Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια) από όλη την Ελλάδα. Σε κάθε δίκτυο Π.Ε. εκδίδεται και παρέχεται δωρεάν στην εκπαιδευτική κοινότητα το κατάλληλο ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό, καθώς και η συνεχής υποστήριξη με πληροφορίες ή συμβουλές. Τα δίκτυα αυτά είναι τα εξής:


“Οικολογικά Σχολεία”. Κάθε σχολείο μελετά και βρίσκει πρακτικές λύσεις σε θέματα που έχουν σχέση με ενέργεια, νερό, απορρίμματα κλπ. (διεθνές δίκτυο FEE).

“Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον”. Κάποιο επιλεγμένο, σοβαρό περιβαλλοντικό θέμα αντιμετωπίζεται δημοσιογραφικά σε βάθος, πολλές φορές σε συνεργασία με μαθητές από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, με εργαλείο επικοινωνίας το Internet. (διεθνές δίκτυο FEE).

“Φύση χωρίς Σκουπίδια”. Εθελοντικές ομάδες συνεργάζονται με τις τοπικές αρχές και κοινωνίες για να ευαισθητοποιήσουν τη κοινή γνώμη στη καλύτερη διαχείριση απορριμμάτων και την καταπολέμηση της αισθητικής ρύπανσης στην περιοχή τους. (εθνικό Δίκτυο).

“Πράσινες Γωνιές της Γειτονιάς μου”. Με τη βοήθεια εκπαιδευτικού υλικού για την πανίδα και χλωρίδα του αστικού περιβάλλοντος, τα παιδιά καλούνται να γνωρίσουν τη φύση στα μικρά καταφύγια ζωής μέσα στις πόλεις (εθνικό Δίκτυο).

“Μαθαίνω για τα Δάση”. Παρέχονται γνώσεις για το δάσος και τη λειτουργία του και πρακτικές εφαρμογές που καλούνται να υλοποιήσουν οι μαθητές, συχνά στο ίδιο το δάσος. (διεθνές δίκτυο FEE)


Στα δίκτυα αυτά προσφέρουν εθελοντικώς την πολύτιμη συνεργασία τους περί τους 150 Εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, είτε ως μέλη των Συντονιστικών Επιτροπών, είτε ως υπεύθυνοι για την κάθε σχολική ομάδα.

Προγράμματα & δράσεις προστασίας της φύσης

Η ‘Προστασία Φύσης’ έχει χειριστεί, μόνη ή σε συνεργασία με άλλες περιβαλλοντικές ΜΚΟ πανελλήνιας εμβέλειας, διάφορα προγράμματα προστασίας της φύσης. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

“Πρόγραμμα LIFE Νέστου”. Η Προστασία Φύσης συμμετείχε σε τριετές πρόγραμμα, που είχε σκοπό την προστασία των αρπακτικών πουλιών στα Στενά του Νέστου, τον επαναπλημμυρισμό και την αναδάσωση περιοχών του Δέλτα, την κατασκευή νησίδων φωλιάσματος πουλιών στις λιμνοθάλασσες και την εν γένει οικοτουριστική ανάπτυξη της περιοχής.

 “Λιμνοθάλασσα Αμβρακικού”. Οικοτουριστική ανάπτυξη της λιμνοθάλασσας Κωνστάντιο, που περιλαμβάνει και την έκδοση βιβλίων για τα πουλιά και τα ψάρια του Αμβρακικού, σε συνεργασία με τη Μονή Προφήτη Ηλία Πρέβεζας.

 “Ανάδειξη περιοχών Natura”. Καταγραφή των τύπων βιοτόπων και σημαντικών ειδών πανίδας και χλωρίδας στις 270 προστατευόμενες περιοχές Natura της χώρας. Η ΕΕΠΦ έχει εκδώσει ενημερωτικό λεύκωμα σε συνεργασία με το ΥΠΕΧΩΔΕ.

 “Πρόγραμμα Αράχθου-Βίδρας”. Διάνοιξη και συντήτηρηση παλαιών μονοπατιών κατά μήκος του ποταμού Αράχθου με σχετική σήμανση και παράλληλη έρευνα για τα ενδιαιτήματα της βίδρας με στόχο την προστασία τους.

 “Πρόγραμμα προστασίας και διαχείρισης δρυοδάσους Φολόης”. Σε συνεργασία με τη Γ.Γ. Νέας Γενιάς και τοπικές οργανώσεις νέων, επιλεκτικές αναδασώσεις με δένδρα και θάμνους μετά τις πυρκαγιές του 2007, δράσεις επιμόρφωσης νέων εθελοντών για την προστασία του δάσους, δημιουργία κέντρου πληροφόρησης για το αρχαίο δάσος της Φολόης στο ομώνυμο χωριό.
Περιοδικά, εκδόσεις,ιστοσελίδα

Η ‘Προστασία Φύσης’ εκδίδει το 64σέλιδο τριμηνιαίο περιοδικό “Η Φύση”, που περιέχει ποικιλία επίκαιρων άρθρων για θέματα φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και αναφορές στις δραστηριότητές της. Για τους εκπαιδευτικούς και μαθητές, εκδίδει το περιοδικό “Το Φυλλαράκι”. Εκδίδει επίσης βιβλία για τη Φύση, newsletters προγραμμάτων και άλλα ενημερωτικά έντυπα.


Ενημερωτικές εκδρομές και ομιλίες

Οργανώνει ενημερωτικές εκδρομές για μέλη και φίλους της Εταιρίας σε περιοχές με ενδιαφέρον φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και διαλέξεις ή άλλες εκδηλώσεις με ενημερωτικό, περιβαλλοντικό περιεχόμενο. Στα ιδιόκτητα γραφεία της, στο κέντρο της Αθήνας, προσφέρει, σε κάθε ενδιαφερόμενο, τη χρήση αρκετά εκτεταμένης βιβλιοθήκης για θέματα περιβάλλοντος.

Βραβείο ‘Βύρωνα Αντίπα’

Έχει επίσης καθιερώσει το Βραβείο «Βύρωνα Αντίπα», το οποίο απονέμεται σε άτομο ή μη κρατική οργάνωση που έχει συμβάλει αποτελεσματικά, διαχρονικά και με ανιδιοτέλεια στην προστασία της Ελληνικής φύσης και του περιβάλλοντος. 

Ανάμεσα στους βρβαευμένους των περασμένων ετών αναφέρονται ο κ. Μιχαήλ Δεκλερής, τ. Πρόεδρος του Ε’ Τμήματος του ΣτΕ, ο Δήμαρχος Τήλου, ο φιλέλλην φυσιοδίφης και συγγραφέας Hellmut Bauman, η οργάνωση περίθαλψης αγρίων πτηνών ‘Αλκυόνη’, οι περιβαλλοντικές ΜΚΟ ‘Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ορνιθολόγική και WWF Ελλάς, η ‘Φιλοδασική Ένωση Αθηνών’, ο κ. .Luc Hoffman, ιδρυτής και Πρόεδρος της Εταιρείας Προστασίας Πρεσπών κ.α.

Οργάνωση Σεμιναρίων και Συνεδρίων

Οργανώνει Πανελλήνια Συνέδρια, Συμπόσια, Ημερίδες: Ενδεικτικά αναφέρονται για την τελευταία πενταετία:

2006. 1ο Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο: «Τα σκουπίδια αν μειώσουμε τη φύση θα γλιτώσουμε». Αθήνα, HILTON.

2007. Πανελλήνιο διήμερο Συμπόσιο: «Εκπαίδευση – Προστασία του Περιβάλλοντος – Διαχείριση απορριμμάτων». Αθήνα, HILTON

2008. 2ο Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο: «Καθαρές, ζωντανές, προστατευμένες ελληνικές ακτές». Πραγματοποιήθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2008, στην Αθήνα, Ξενοδοχείο Galaxy HILTON

2009. Πανελλήνιο Συνέδριο & Έκθεση: «Η φυσική κληρονομιά μας. Αξία-Προστασία». Πραγματοποιήθηκε στις 6-8 Φεβρουαρίου 2009, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων."

Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης είναι δίκτυο της Κοινωνικής Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας στην Αττική για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.Στοιχεία επικοινωνίας:
Νίκης 20, Αθήνα 105 57, Ελλάδα
Tηλ. 210 3224944, 210 3314563, fax 210 3225285 info@eepf.gr
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του. Συνεχίζοντας την περιήγηση αποδέχεστε στην Πολιτική cookies ×