op
×
ΔΙΚΤΥΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ευτοπία

Ηθικό, Ισοδίκαιο & Αλληλέγγυο Εμπόριο, Αλληλέγγυα Παιδεία , Πολιτιστικός Ακτιβισμός , Συνεργατικά - Αυτόνομα ΜΜΕ, Εκδόσεις, Εναλλακτικά Έντυπα - Ιστοσελίδες

"Για την έρευνα και τη διάδοση της ιστορίας των κοινωνικών - ταξικών αγώνων για τη ζωή μας την ίδια γιατί στις κοινότητες γεννιέται η ελευθερία. 

Το ευτοπικό εργαστήρι αποτελεί ένα χώρο που δημιουργήθηκε για την προώθηση της ευτοπικής θεωρίας και πρακτικής, ως δίκτυο Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας στην Αττική. Η ευτοπική θεωρία δεν είναι τίποτα άλλο από τις προσεγγίσεις εκείνες που αποζητούν τον καλό τόπο, τον κοινωνικό εκείνο χώρο δηλαδή στον οποίο αναπτύσσεται μία καλή ζωή για όλους και όχι για μία ελίτ. Οι ευτοπικές πρακτικές, από την άλλη πλευρά, δεν είναι τίποτα άλλο από τα έμπρακτα εγχειρήματα διαμόρφωσης τέτοιων καλών τόπων. Με πρώτες ύλες παρμένες από τις σελίδες της κλασικής αλλά και σύγχρονης ελευθεριακής σκέψης και τις ιστορίες και εμπειρίες των κοινωνικών αγώνων, φιλοδοξούμε να διερευνήσουμε προβλήματα που αποζητούν καίριες απαντήσεις. 

Επιθυμούμε, με άλλα λόγια, να βρούμε πρακτικούς τρόπους και χρήσιμες ιδέες που θα μας φέρουν πιο κοντά στην πολυδιάστατη έννοια της απελευθέρωσης. 

Οι επιθέσεις που δέχονται σήμερα οι κοινωνίες, στο όνομα μιας ψευδεπίγραφης ευημερίας, παρουσιάζονται πάντα ως ο αυτονόητος δρόμος για την «πρόοδο». Παρόλα αυτά, τα αποτελέσματά τους γίνονται ολοένα και πιο εμφανή, με την αντικατάσταση της «κοινωνίας της ζωής» από την «κοινωνία της αγοράς», την αποξένωση των ανθρώπων από την κοινότητα, από το φυσικό περιβάλλον, από τον ίδιο τους τον δρώντα εαυτό. 

Το υπάρχον σύστημα διαχείρισης των ζωών μας έχει από καιρό αποδειχθεί ένα αδηφάγο τέρας που καταπίνει τα πάντα: γη, αέρας, νερό, σάρκα πουλιούνται και αγοράζονται όσο υπάρχει κέρδος, καθιστώντας ολόκληρη τη γη ένα τεράστιο ελντοράντο βίαιης εκμετάλλευσης. Η δική μας απάντηση, σε μία δύσκολη πολιτική και κοινωνική συγκυρία, είναι να προχωρήσουμε τις ιδέες μας μέσα από την υιοθέτηση των πρακτικών που κρίνουμε πως τους ταιριάζουν. 

Να βρίσκουμε τρόπους να συναντιόμαστε, να συμπράττουμε, να λειτουργούμε με βάση τις κοινωνικές αξίες που έχουν νόημα για τη ζωή μας, αλλά και να τις πραγματώνουμε μέσα στις συνθήκες που ζούμε και όχι ψάχνοντας απομακρυσμένους και «αμόλυντους» παραδείσους. 

Αυτή είναι μία βασική μας έκφραση εναντίωσης στην κοινωνία του φόβου και του ρατσισμού, που επιχειρούν να επιβάλουν, και ταυτόχρονα η εναντίωσή μας στην προσπάθεια εκμηδενισμού των δυνατοτήτων μας να ζήσουμε εξαιτίας της δυσχερούς οικονομικής μας θέσης. Αυτοί είναι και οι χάρτες πάνω στους οποίους κινείται το συγκεκριμένο εγχείρημα. 

Ασφαλώς, η οποιαδήποτε αλλαγή της κοινωνικής τοπογραφίας δεν μπορεί να γίνει δίχως την αναγκαία καθημερινή πορεία της κοινωνικής αντίστασης και ριζικής αλλαγής. Αυτές άλλωστε είναι πορείες με τις οποίες (θα) τεμνόμαστε. Βιβλιοθήκη, αρχείο και εργαστήρι ψηφιοποίησης αποτελούν βασικές λειτουργίες του ευτοπικού εργαστηρίου. Επίσης, στο χώρο του εργαστηρίου, στεγάζεται το περιοδικό Ευτοπία και συμμετέχει η ομάδα ελευθεριακών κομμουνιστών. Σκοπός μας λοιπόν είναι η διαμόρφωση ενός χώρου όπου η έννοια του βιβλίου και της έκδοσής του έχουν μία ιδιαίτερη βαρύτητα. Επίσης, σημαντική επιδίωξη είναι η διοργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων καθώς και εκδηλώσεων με σκοπό τη διερεύνηση ή την παρουσίαση συγκεκριμένων ζητημάτων. 

Παράλληλα όμως, το εργαστήρι είναι ανοιχτό σε οποιονδήποτε άνθρωπο επιθυμεί να συμμετέχει στις ήδη υπάρχουσες ή σε τυχόν νέες δραστηριότητές του. Με τη διαχείριση του χώρου επιφορτίζεται η διαχειριστική του συνέλευση, η οποία γίνεται σε τακτική βάση και εκεί συμμετέχουν τα μέλη του ως φυσικά πρόσωπα. 

Ζητήματα που αφορούν τις επιμέρους λειτουργίες ή τις ομάδες εργασίας συζητιούνται στη συνέλευση αυτή. Είναι ζητούμενο το εργαστήρι αυτό να αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς για όσα πιστεύουμε, όσα οραματιζόμαστε και πάνω απ ́ όλα για όσα ζούμε και πράττουμε καθημερινά. Δεν πρόκειται να αφήσουμε τη ζωή μας στην τύχη, πόσο μάλλον στα χέρια των οποιωνδήποτε «σωτήρων». 

Γνωρίζουμε την αξία των «μικρών πραγμάτων» που κάθε μέρα γίνονται. Αυτά έχουν εδώ και χρόνια συμβάλει καθοριστικά στο να υπάρχει σήμερα ένα ζωντανό ρεύμα κοινωνικής αντίστασης, που αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για τους απανταχού αντιστεκόμενους. 

Το ευτοπικό εργαστήρι είναι ένα ακόμα βήμα προς την κατεύθυνση της ευτοπικής κοινωνικής αναδημιουργίας... Η βιβλιοθήκη διαθέτει βιβλία πάνω σε ένα εύρος ζητημάτων και θεωρήσεων. 

Μπορούν εδώ να αναφερθούν ορισμένες ενδεικτικές θεματικές, όπως ο αναρχισμός και άλλα επαναστατικά ρεύματα σκέψης («πρώιμος» σοσιαλισμός, μαρξισμός, συμβουλιακός κομμουνισμός, εργατική αυτονομία), η ιστορία των κοινωνικών αγώνων και κινημάτων, η κοινωνική οικολογία, κ.α. 

Βασική επιδίωξη είναι επίσης η συλλογή και διάθεση κινηματικών εκδόσεων. Ζητούμενο είναι και η σύνδεση της βιβλιοθήκης μας με ανάλογες κινηματικές βιβλιοθήκες στον ελλαδικό χώρο αλλά και διεθνώς. Το αρχείο έχει διαμορφωθεί και διαρκώς εμπλουτίζεται κυρίως μέσα από τη λειτουργία του εργαστηρίου ψηφιοποίησης. 

Το κύριο περιεχόμενό του είναι η συλλογή και η ψηφιοποίηση του έντυπου αναρχικού/ελευθεριακού λόγου αλλά και του ευρύτερου ανταγωνιστικού ρεύματος στον ελλαδικό χώρο. Εκτός από την ψηφιακή αρχειακή συλλογή, υπάρχει και έντυπο αρχειακό υλικό. 

Η συμβολή του καθενός αλλά και της όποιας συλλογικότητας ενδιαφέρεται στον εμπλουτισμό του αρχείου αυτού αποτελεί το μόνο τρόπο για τη διεύρυνσή του και συνεπώς την πληρέστερη τεκμηρίωση των αγώνων που λαμβάνουν σήμερα χώρα. http://archive.eutopia.gr/ Μέρες και ώρες λειτουργίας Τετάρτες (6-9 μμ, βιβλιοθήκη και αρχείο) Πέμπτες (3.30-6.30 μμ, βιβλιοθήκη) Σάββατα (6.30-9.30 μμ, βιβλιοθήκη)"Στο χώρο του ευτοπικού εργαστηρίου, παράλληλα με τη βιβλιοθήκη, το αρχείο και το εργαστήρι ψηφιοποίησης αντιεξουσιαστικού αρχειακού υλικού, υπάρχει και μία ομάδα που ασχολείται με το ζήτημα των τροφίμων.

Βασικός σκοπός αυτής της ομάδας είναι η σύνδεση των μελών της με το ζήτημα της διατροφής.

Η οικονομική και κοινωνική κρίση έχει ορθώσει νέα τεράστια εμπόδια στο πεδίο της διατροφής των ανθρώπων.

Όσο κι αν πολυδιαφημίζουν τα κανάλια και οι εφημερίδες την «επιστροφή στην επαρχία» και την απασχόληση νέων των πόλεων με τον γεωργικό/κτηνοτροφικό τομέα, αυτό δεν καταδεικνύει την πραγματική φύση της κατάστασης. 

Η διάλυση των τοπικών κοινωνιών και η απουσία οποιουδήποτε προγράμματος για μικρούς παραγωγούς, με τρόπο που να ενισχύει την εξέλιξη και τη βιωσιμότητά τους και όχι με απλή επιδοτούμενη ανάσχεση της ανεργίας τους για κάποια χρόνια, αποτελούν μόνο ορισμένες από τις παραμέτρους που καθιστούν όλο αυτό το φαινόμενο ουσιαστικά μια ακόμα φούσκα.

Από την άλλη πλευρά, οι νέοι άνθρωποι των πόλεων, αυτοί που δεν βρίσκουν δουλειά, αυτοί που δεν μπορούν να συντηρήσουν ένα δικό τους σπίτι και γυρνάνε να μείνουν στους δικούς τους, αυτοί που σκέφτονται την αντιξοότητα των οικονομικών συνθηκών αλλά και εκείνων της ποιότητας ζωής στην πόλη προκειμένου να κάνουν παιδιά, όλοι αυτοί οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τον καθημερινό εφιάλτη στα σούπερ μάρκετ ή στις λαϊκές της ακρίβειας των τιμών και της διαρκούς υποβάθμισης της ποιότητας των τροφίμων.

Τόσο στη μία περίπτωση της άμεσης σύνδεσης με τον πρωτογενή τομέα όσο και στην άλλη περίπτωση της καταναλωτικής συνθήκης, η αντιμετώπιση των ζητημάτων που ανακύπτουν δεν μπορεί να γίνει εξατομικευμένα σε κανένα βαθμό με όρους αξιοπρέπειας και αντίστασης από όλους εμάς.

Η συλλογική αντιμετώπιση των καθημερινών δυσκολιών που συναντάμε, το δικαίωμά μας να μην τρώμε σκουπίδια, είτε προμηθευόμενοι προϊόντα ή παράγοντας οι ίδιοι κάποια από αυτά, η αναγκαιότητα για εξάπλωση όχι απλά εναλλακτικών αλλά ταξικά εξισωτικών μορφών οικονομίας είναι ορισμένοι από τους λόγους που μας έκαναν να σχηματίσουμε αυτήν την ομάδα.

Όποιος επιλέγει να μένει μόνος και θεατής των καταστάσεων, δεν μπορεί να αφήνεται και μόνος απέναντι σε αυτήν τη συστημική επίθεση που συντελείται ενάντια στις νέες γενιές, στους καταπιεσμένους, σε ό,τι μπορεί να συνιστά με ζωντανό και ανοιχτό τρόπο την κοινωνία. Κανείς δεν μπορεί να μένει μόνος αντιμετωπίζοντας το ζήτημα της διατροφής, σε μία περίοδο που παραβιάζεται όλο και πιο πολύ ακόμα και η στοιχειώδης δυνατότητα πρόσβασης όλων των ανθρώπων σε τρόφιμα.


Έτσι, λοιπόν, η ομάδα τροφίμων έχει σκοπό να προμηθεύεται από κοινού προϊόντα οικογεωργικής δραστηριότητας από μεμονωμένους παραγωγούς, οικογενειακές παραγωγικές μονάδες ή συνεργατικά εγχειρήματα. Θέτει κομβικό ζήτημα το ξεπέρασμα της μισθωτής εκμετάλλευσης στο χωράφι αλλά και παντού, επιχειρώντας έτσι να αρθρώσει ένα λόγο αλλά και να κάνει μία έμπρακτη χειρονομία στήριξης όποιου εγχειρήματος κατευθύνεται προς το δρόμο της δημιουργίας μίας άλλης κοινωνίας μέσα στην υπάρχουσα κοινωνία.

Παράλληλα, έχει σκοπό, μέσα από τη δική της δραστηριοποίηση στην πρωτογενή παραγωγή ή στον τομέα της μεταποίησης, να διαμορφώσει έναν κοινό τόπο παραγωγικής δραστηριότητας για τη μείωση του κόστους ζωής των μελών της ομάδας, την κοινή εμπειρία στη συλλογική εργασία αλλά και την οικονομική στήριξη του εγχειρήματος του ευτοπικού εργαστηρίου.
ομάδα μιντάτι"

Στοιχεία επικοινωνίας:
Λεωνίδου 62 και Θερμοπυλων, Αθήνα 104 35, Ελλάδα
info@eutopia.gr Τηλ.: 2130268850
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του. Συνεχίζοντας την περιήγηση αποδέχεστε στην Πολιτική cookies ×