op
×
ΔΙΚΤΥΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ionian Recycle Hellas Κοιν.Σ.Επ.

Συνεργατισμός, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις

Η Ionian Recycle Hellas Κοιν.σ.επ αποτελεί δίκτυο της Κοινωνικής Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας στην Ημαθία. Η Ionian Recycle Hellas δημιουργήθηκε  το 2002 από τον σημερινό πρόεδρο της κοιν.σ.επ  τον Διονύση  Κορσιάνο με την νομική μορφή τότε ως ατομική επιχείρηση και με έδρα την Π.Ε Κεφαλλονιάς , οι δράσεις της ατομικής επιχείρησης επικεντρώνονταν αποκλειστικά στην οργανωμένη συλλογή των υγρών αποβλήτων (τηγανελαίων) από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Κεφαλλονιά και Ιθάκη , αργότερα εντάχθηκαν οι Π.Ε Ζακύνθου , Λευκάδας , αργότερα η Π.Ε Πέλλας , Κομοτηνής , Ξάνθης , και Ημαθίας .

Η όλη κίνηση έγινε με κριτήριο την προστασία του περιβάλλοντος και μόνο, εφόσον η  συλλογή των υγρών αποβλήτων  ήταν δευτερεύων αντικείμενο εργασιών μου, μέχρι το 2009 χρηματοδοτούσα την όλη δραστηριότητα σε αγορά πάγιων  εξοπλισμών, επάνδρωση εγκαταστάσεων , αυτοκίνητα κ.λ.π  χωρίς να αποκομίζω κέρδος από την διαχείριση των αποβλήτων, απλά η επένδυση για ε με ήταν εκ φιλοσοφίας αναγκαιότητα για την προστασία του περιβάλλοντος  αλλά και πρόκληση στο να αποδείξω ότι η έννοια σκουπίδι – απόβλητο δεν υφίσταται διότι αποτελούν αξιοποιήσιμα προϊόντα που μπορούν να αξιοποιηθούν προς όφελος των πολιτών και του περιβάλλοντος.


Έτσι  φτάνουμε στο  2012 όταν βλέπω ότι υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο που ανταποκρίνεται στην επιδίωξη και τον σκοπό  μου για την προστασία του περιβάλλοντος μέσα από  την κοινωνική συμμετοχή και συνέργεια είναι ο νόμος 4019/11 , μετά από ένα μικρο χρονικό διάστημα σιγουρεύομαι ότι η κοινωνική οικονομία ήρθε στην Ελλάδα και θα παραμείνει . Χρειάστηκαν ακόμα 14 μήνες ώστε να ξεπεραστούν νομικά – γραφειοκρατικά  κωλύματα ,για  μεταβιβάσεις εξοπλισμού , αδειών , αυτοκινήτων κ.λ.π από την ατομική επιχείριση στην κοινωνική συνεταιριστική  ( ένα απλό παράδειγμα για την ταξινόμηση ενός μόνο επαγγελματικού αυτοκινήτου χρειάσθηκαν 68 ημέρες .... διότι όλοι οι αρμόδιοι δήλωναν άγνοια του όρου κοιν.σ.επ και άρα αναρμόδιοι ). Από τον Ιούλιο του 2014 η ατομική επιχείρηση έχει εκχωρηθεί – παραχωρηθεί στο σύνολο των εξοπλισμών κινητών και ακίνητων , τα εμπορικά σήματα , τα πνευματικά δικαιώματα επί των μελετών , τα σχεδιαστικά σκαριφήματα και πνευματικά δικαιώματα ,προς  στην κοινωνική συνεταιριστική Ionian Recycle Hellas κοιν.σ.επ έναντι υποτυπώδους οικονομικού ανταλλάγματος που δεν ξεπερνά τις 1.600 ευρώ και αυτό γιατί απαιτούντο από τους αρμοδίους, και ως εκ τούτο δεν έχω πλέων κανένα έννομο απαιτητό ατομικό συμφέρον από τα ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΝΤΑ περιουσιακά στοιχειά της κοιν.σ.επ  . Σήμερα η κοιν.σ.επ διαχειρίζεται έναν όγκο πελατών στην επαγγελματική δραστηριότητα που ανέρχεται σε 1376 πελάτες εστιατόρια, από την οικιακή χρήση τοποθετήσαμε κάδους συλλογής αποβλήτων σε  145 δημοτικά σχολεία ,σε 43 Ιερούς Ναούς ,και σε  17 δημοτικά κτήρια  σε πέντε περιφερειακές ενότητες. Έως τον Ιούνιο του 2015 υπολογίζουμε να έχουμε αποπερατώσει ακόμα τέσσερις  εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων στις Π.Ε Ηλείας , Καβάλας,  Έβρου , και Χανίων προσδοκώντας να δημιουργήσουμε αρχικά 36 νέες βιώσιμες  θέσεις εργασίας. Διευρύνουμε και επεκτείνουμε την αξιοποίηση και στα υπόλοιπα στερεά απόβλητα με το πρόγραμμα που προωθούμε της  ανταποδοτικής ανακύκλωσης “ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ”υπολογίζουμε   να τετραπλασιάσουμε τις θέσεις εργασίας σε κάθε Π.Ε που δραστηριοποιούμαστε .   
Για εμάς όταν οι πολίτες γίνονται ενεργοί.. τότε το πρόβλημα μετατρέπεται σε κοινωνική ευκαιρία!

Η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί ειδικά σήμερα αναγκαιότητα σε κάθε τοπική κοινότητα, ανεξάρτητα από το μέγεθος της.

Η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας για εμάς στην Ionian Recycle Hellas Κοιν.σ.επ είναι ο πρωταρχικός και ο κυριότερος σκοπός μας .

Ως κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση  (εγγεγραμμένη στο μητρώο του υπουργείου εργασίας με αριθμό Δ00552 ) ,εξειδικευόμαστε στον σχεδιασμό προγραμμάτων ορθολογιστικής διαχείρισης των απορριμμάτων στην πηγή παραγωγής τους , αξιολογήσαμε στοιχεία, παραμέτρους ,και ιδιαιτερότητες από την μέχρι σήμερα πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος“ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ” στην Κεντρική Μακεδονία ( εφαρμόστηκε πιλοτικά για  48 μήνες ( χωρίς καμιά εξωτερική χρηματοδότηση ) μόνο  υπό την αιγίδα της Π.Ε Πέλλας & της Ιερής μητροπόλεως ), και που είχε ως αποτέλεσμα να βελτιώσουμε το πρόγραμμα διαχείρισης “ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ” ώστε να λειτουργεί ως εργαλείο στα χέρια κάθε ενεργού πολίτη παρέχοντας οικονομική ανταπόδοση που απορρέει από την αξιοποίηση των προϊόντων .Εστιάσαμε το βάρος της ενημέρωσης μας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση , προσδοκώντας ότι οι μικροί μαθητές , οι αυριανοί ενεργοί πολίτες θα αποκτήσουν επιπλέον περιβαλλοντικές ευαισθησίες αλλά και επιβράβευση για την συμμετοχή τους παρέχοντας δωρεάν πετρέλαιο θέρμανσης στα σχολεία. Έμαθαν πόσο σημαντικό  είναι να κατανοήσουμε και να αντιμετωπίσουμε τα ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ως ΠΡΟΪΌΝΤΑ πλήρως αξιοποιήσιμα μέσα από την εφαρμογή του προγράμματος “ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ”Η πολιτική διαχείρισης των απορριμμάτων δεν είναι μόνο αντικείμενο μιας τεχνικής διαδικασίας, αλλά είναι θέμα κοινωνικής και πολιτικής συμπεριφοράς από όλους μας .Ο “ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ” δίνει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διαχείριση των απορριμμάτων,προϋποθέτει, εκτός των τεχνικών και επιστημονικών γνώσεων, και την ενεργό συμμετοχή του κάθε πολίτη σε μια προσπάθεια μείωσης των παραγόμενων ποσοτήτων,μέσω της ανάκτησης της ανακύκλωσης , και τελικής αξιοποίησης των υλικών. Προβάλει την υιοθέτηση πρακτικών που συμβάλλουν στην αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων, και στην προστασία του περιβάλλοντος.


Η καινοτομία του προγράμματος “ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ” έγκειται στο ότι πέρα των περιβαλλοντικών οφελών, εξασφαλίζονται νέες περιφερειακές θέσεις εργασίας ,αλλά και δίνεται πλέον η δυνατότητα στον ενεργό πολίτη να έχει οικονομικό αντιστάθμισμα από την αξιοποίηση των προϊόντων.

Η συνεργασία μας μέσω προγραμματικών συμβάσεων με τους Ο.Τ.Α, επιφέρει άμεσα οικονομικά αντισταθμιστικά οφέλη στους δήμους , παρέχοντας καινοτόμες λύσεις στο διαρκώς ογκούμενο πρόβλημα των απορριμμάτων. Η πρόσφατη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Αλμωπίας της Π.Ε Πέλλας( για την απόφαση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την κοιν.σ.επ )  στης 27.3.2015 μας δείχνει ότι οι δημότες και οι ιθύνοντες αντιλαμβάνονται τα οφέλη που απορρέουν από την κοινωνική συνέργεια .

Στις αρχές Μαΐου του 2015 εντάσσεται στο πρόγραμμα “ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ”το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα της πόλης των Γιαννιτσών στην Π.Ε  ΠΕΛΛΑΣ, 900 μαθητές της δευτεροβάθμιας παιδείας συμμετέχουν ενεργά στο πρόγραμμα δείχνοντας σε όλους μας, ότι οι νέοι θέλουν αλλά και μπορούν να διαχειριστούν το περιβαλλοντικό τους αύριο .

Το πρόγραμμα “ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ” δείχνει ένα διαφορετικό τρόπο προσέγγισης του προβλήματος απορρίμματα, η υλοποίηση του από την κοινωνική συνεταιριστική Ionian Recycle Hellas , διασφαλίζει ότι το κόστος της διαχείρισης θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα , εφόσον η διαχείρισή γίνεται από κοινωνικούς εταίρους , και όχι από πολυεθνικές εταιρείες.


Ionian Recycle Hellas Κοιν.σ.επ
Κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση προστασίας του περιβάλλοντος

Social economy for People and the Environment
Αριθμός μητρώου κοινωνικής οικονομίας Δ 00552 Α.Φ.Μ 997282636  ΔΟΥ Βεροίας

Κεντρικά : Ερμού 164 Κοπανό Ημαθίας Τ.Κ 59035
Διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων αρ. Μητρώου Υ.ΠΕ.Κ.Α 383
Άδεια Κεντρικής Μακεδονίας  231/11
Άδεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 4382/12
Άδεια Ιονίων Νήσων 4019/12
Υποκατάστημα Κ. Μακεδονίας 3ον χ.λ.μ Έδεσσας /Θεσσαλονίκης Τ.Κ 58200 Ιονίων Νήσων 1ον χ.λ.μ Αργοστολίου / Πόρου Κεφαλλονιά Τ.Κ 28100 Ανατολικής Μακεδονίας –Θράκης 1ον χ.λ.μ Κομοτηνής / Καρυδιάς Κομοτηνή Νέες εγκαταστάσεις στα Χανιά Κρήτης .
Στοιχεία επικοινωνίας:
Ιπποκράτους 8Α, Περαία, Θεσσαλονίκη
Τηλ : 1. 2332503003 και 2. 6980673889 Email ionianrecycle@gmail.com
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του. Συνεχίζοντας την περιήγηση αποδέχεστε στην Πολιτική cookies ×