op
×
ΔΙΚΤΥΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ηράκλεια Ένωση

Αλληλέγγυα και Ανταλλακτικά Δίκτυα, Πολιτιστικός Ακτιβισμός , Συνεργατισμός, Εθελοντικές Οργανώσεις, Οικολογικές - Περιβαλλοντικές Οργανώσεις - Αειφορία, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις

Η Ηράκλεια Ένωση αποτελεί δίκτυο της Κοινωνικής, Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας στην Αθήνα.


H Ηράκλεια Ένωση Αττικής είναι μη κερδοσκοπικός κοινωφελής οργανισμός, κατά την έννοια του άρθρου 784 και του νόμου 4019 /2011 για την κοινωνική οικονομία και συνίσταται στη συνένωση των εθελοντικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται με σκοπό καλλιτεχνικό, πολιτιστικό, μορφωτικό, ψυχοκοινωνικό και γενικότερα κοινωφελή.

Συγκεκριμενοποιείται ως η με κάθε μέσο και σε κάθε δυνατή κοινωνική μορφή ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της δυνατότητας πολιτιστικής και κοινωνικής παρέμβασης στην κοινωνία των πολιτών, ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας και οποιωνδήποτε άλλων διακρίσεων και περιορισμών.

 Σκοπός

Δικτύωση των πρωτοβάθμιων εθελοντικών οργανώσεων με σκοπό τις συνεργασίες και την διάδοση καλών πρακτικών.
Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την αποστολή επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας, βασικών ειδών πρώτης ανάγκης σε χώρες που πλήττονται από φυσικές και κοινωνικές αναταραχές, καθώς και δράσεις ανθρωπιστικής βοήθειας προσφυγών και κοινωνικής ένταξης.
Παροχές πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας καθώς επίσης και υπηρεσίες υποστηρικτικού χαρακτήρα που στοχεύουν στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
Η δημιουργία «κοινότητας γνώσης» και «τράπεζας πληροφοριών» με στόχο την ενημέρωση των πολιτών, των εθελοντικών οργανώσεων και φορέων.
Ανάπτυξη δράσεων και πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη πολιτιστικών και συνεργατικών σχέσεων.
Ανάδειξη των προβλημάτων της κοινωνίας των πολιτών, ενίσχυση πρωτοβουλιών για την καταπολέμηση της φτώχειας και των κοινωνικών ανισοτήτων, προώθηση δραστηριοτήτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης
Εκπροσώπηση των οργανώσεων και φορέων της Ένωσης σε πανελλήνια συνέδρια, ημερίδες, σε κοινωνικά φόρουμ κά.
Συμμετοχή και συνεργασία με άλλα δίκτυα σε υποβολή προτάσεων σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο.
Δραστηριότητες

Η Ηράκλεια Ένωση Αττικής για την επίτευξη των σκοπών και των στόχων της αναπτύσει πολλαπλές δράσεις είτε σε συνεργασία με τις οργανώσεις και τους φορείς που το απαρτίζουν είτε ως δευτεροβάθμιο δίκτυο με επιμέρους συνεργασίες μελών της.

Έχει αναπτύξει κοινωνικές δράσεις: «Ανοιχτά Σχολεία» του Δήμου Αθηναίων, Summer school για την Κοινωνική Οικονομία, , Η ενταξιακή προοπτική της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απασχόλησης Η συμβολή της Ελλάδας, Πρωτοβουλία Νέων Ηράκλειας Ένωσης Αττικής, Πράσινες Στέγες -Πράσινη Πόλη, Δεύτερη γενιά μεταναστών και Ιθαγένεια, Τοπικές Ημερίδες για την Κοινωνική Οικονομία νέες & νέους, Κοινωφελούς Εργασία Πρόγραμμα «Ανοικτό Συνέδριο Κοινωνικής Οικονομίας».

 Ένωση των προσπαθειών, συνεργασία και δικτύωση μεταξύ των τοπικών εθελοντικών οργανώσεων για την οικοδιαχείριση στα μεγάλα αστικά    κέντρα και την οικοανάπτυξη στην ύπαιθρο δημιουργώντας ένα κέντρο υποστήριξης και συμβουλευτικής του δικτύου μελετών και σχεδιασμού προγραμμάτων.

Ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την προώθηση ενημέρωσης και διαχείρισης ζητημάτων που αφορούν στην ετερότητα και στα στερεότυπα για το έθνος, το φύλο και τον πολιτισμό.
Υλοποίηση προγραμμάτων κοινωφελούς σκοπού και κοινωφελούς εργασίας καθώς και προγραμμάτων δια βίου μάθησης και προώθησης των κοινωνικών επιχειρήσεων.
Παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας και σε τοπικό επίπεδο, καθώς επίσης και υπηρεσίες υποστηρικτικού χαρακτήρα που στοχεύουν στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
Συμμετοχή της Ηράκλειας Ένωσης Αττικής σε άλλες εταιρείες κοινωφελούς σκοπού και κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
Ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διοργάνωση μεγάλων πολιτιστικών γεγονότων, φεστιβάλ, εκθέσεων, θεατρικών παραστάσεων, μουσικών και χορευτικών εκδηλώσεων (κτλ) στα πλαίσια μεγάλων παραδοσιακών πανηγυριών σε συνεργασία με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, και την ανάδειξή τους στο διαδίκτυο, με ντοκιμαντέρ, τουριστικούς οδηγούς και άλλο έντυπο υλικό, καθώς και με την δημιουργία web site και βάσης δεδομένων στα πλαίσια ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας.
Ανάπτυξη πολιτιστικού δικτύου ερευνητών και δημιουργών στο χώρο των τεχνών, του πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς, και την ανάδειξη πολιτιστικού περιεχομένου της Ελλάδας καθώς και την ανάπτυξη διεθνών σχέσεων στη βάση της διαπολιτισμικότητας με στόχο κοινές δράσεις και κοινά προγράμματα.
Εκπόνηση μελετών και ανάληψη αναπτυξιακών πρωτοβουλιών στην Ελλάδα και σε χώρες του εξωτερικού για την δημιουργία ευκαιριών τοπικής απασχόλησης σε ασθενέστερες ομάδες πληθυσμού, στις γυναίκες, τους νέους και ΑΜΕΑ.
Προώθηση θεσμικών μορφών διάδοσης της επιστημονικής γνώσης και σε χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή ήπειρο και δεν είναι μέλη της κοινότητας.
Άλλοι σκοποί:

Να οργανώνει μελετητικές και ερευνητικές ομάδες, τόσο στον κοινοτικό χώρο, όσο και στον ευρύτερο ευρωπαϊκό.
Να οργανώνει συνέδρια, σεμινάρια, επιστημονικά συμπόσια και διαλέξεις.
Να οργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα και επιμορφωτικά σεμινάρια.
Να δημιουργεί δίκτυα πληροφορικής και διακίνησης τεχνογνωσίας και τεχνολογίας.
Να προβαίνει σε ενέργειες για:

Στοιχεία επικοινωνίας:
3ης Σεπτεμβρίου 69, Αθήνα 104 33, Ελλάδα
E-mail: info@oikoenergeia.gr Telephone: 2108813760, 2108813761 Fax: 2108840531, 2108813760, 2108813761 http://www.oikoenergeia.gr
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του. Συνεχίζοντας την περιήγηση αποδέχεστε στην Πολιτική cookies ×