op
×
ΔΙΚΤΥΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Κέντρο Αποκατάστασης Θυμάτων Βασανιστηρίων και άλλων Μορφών Κακομεταχείρισης

Εθελοντικές Οργανώσεις, Ατομικές Ελευθερίες - Κοινωνικά και Πολιτικά Δικαιώματα

Το Κέντρο Αποκατάστασης Θυμάτων Βασανιστηρίων αποτελεί δίκτυο Κοινωνικής Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας στην Θεσσαλονίκη. Το Κέντρο Αποκατάστασης Θυμάτων Βασανιστηρίων και Aλλων Μορφών Κακομεταχείρισης προσφέρει
τις ακόλουθες υπηρεσίες σε θύματα βασανιστηρίων, αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες:

1. Έκδοση πραγματογνωμοσύνης βασανισμού: Το πιστοποιητικό χορηγείται στα θύματα βασανιστηρίων
βάση του άρθρου 2 παράγραφος 4 του προεδρικού διατάγματος 61/99 (Φ.Ε.Κ. 64/Α/1999) και συμβάλλει
στην παροχή πολιτικού ασύλου από τις ελληνικές αρχές. Χορηγείται ύστερα από λήψη κοινωνικού ιστορικού από κοινωνικό λειτουργό, συνάντηση με ψυχολόγο, εξειδικευμένο σε θύματα βασανιστηρίων
και εξέταση από τον Ιατρικό Διευθυντή, που πιστοποιεί ότι το άτομο υπέστη βασανιστήρια στη χώρα
προέλευσης.

2. Παροχή ιατρικών υπηρεσιών: Ο Ιατρικός Διευθυντής συντονίζει ομάδα εθελοντών ιατρών διαφόρων
ειδικοτήτων που φροντίζουν για την ιατρική αποκατάσταση των θυμάτων βασανιστηρίων, αιτούντων άσυλο και προσφύγων. Παράλληλα υπάρχει συνεργασία με τα νοσοκομεία και παρέχεται συνοδεία αλλά
και διαμεσολάβηση ανάμεσα στους αιτούντες άσυλο και τις κρατικές ιατρικές υπηρεσίες, όποτε κρίνεται απαραίτητο.

3. Ψυχολογική υποστήριξη στα θύματα βασανιστηρίων και τις οικογένειές τους, αλλά και στους αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες, όταν το αιτηθούν.

4. Νομική στήριξη: Δικηγόρος ενημερώνει τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες για τα δικαιώματά τους και υποστηρίζει τις αιτήσεις ασύλου. Συντάσσεται προσφυγή κατά της πρώτης απορριπτικής απόφασης στο αίτημα ασύλου. Υπάρχει συνεργασία με δίκτυο δικηγόρων μέσω του προγράμματος equal που αναλαμβάνουν την κατάθεση της αίτησης ασύλου. Επίσης μεσολάβηση στις αρχές και τις δημόσιες υπηρεσίες κάθε φορά που δεν υπάρχει σωστή ενημέρωση για το εθνικό και διεθνές νομικό πλαίσιο.

5. Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες: Μαθήματα Ελληνικών σε αιτούντες Ασυλο παραδίδονται για δεύτερη συνεχή φορά από ειδική γλωσσολόγο. Παράλληλα γίνονται προσπάθειες για ένταξη στα ελληνικό
εκπαιδευτικό σύστημα.

Το σύνολο των υπηρεσιών προσφέρεται σε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο που διαμένουν τόσο στο Κέντρο Υποδοχής Προσφύγων Θεσσαλονίκης, όσο και εκτός αυτού. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται σε
θύματα βασανιστηρίων είναι χρηματοδοτούμενες (πέραν της νομικής στήριξης και των εκπαιδευτικών
υπηρεσιών), ενώ οι υπηρεσίες που παρέχονται στους λοιπούς αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες αποτελούν
εθελοντική προσφορά του φορέα και των στελεχών του.

Τα περιστατικά που έχουν απασχολήσει το Κέντρο Αποκατάστασης Θυμάτων Βασανιστηρίων και Άλλων
Μορφών Κακομεταχείρισης είναι άτομα που έχουν αιτηθεί πολιτικό άσυλο στην Ελλάδα, γιατί στη χώρα
καταγωγής τους διώκονται για πολιτικούς, θρησκευτικούς, εθνικούς ή κοινωνικούς λόγους, ή έχουν
αναγνωρισθεί ως πρόσφυγες από την Ελληνική Κυβέρνηση. Η πλειοψηφία των περιστατικών
προέρχονται από το Αφγανιστάν, το Ιράν, καθώς και από αφρικανικές χώρες. Σημαντικός είναι και ο αριθμός των Κούρδων αιτούντων άσυλο με χώρες προέλευσης την Τουρκία και το Ιράκ.

6. Trafficking: "Trafficking in persons", παράνομη διακίνηση ατόμων, σημαίνει τη στρατολόγηση, τη
μεταφορά, τη κακομεταχείριση ή παραλαβή των ατόμων με χρήση βίας, απειλών ή άλλων μορφών κακομεταχείρισης, όπως η απαγωγή, ο δόλος, το ψεύδος, η κατάχρηση της δύναμης ή της θέσης του
θύματος ή η παροχή ή απολαβή αποδοχών για να δοθεί η συγκατάθεση του ατόμου με σκοπό την
εκμετάλλευση του. (Πρωτόκολλο Ηνωμένων Εθνών για την παράνομη διακίνηση, Σεπτέμβριος 2000).

Το Κέντρο Αποκατάστασης θυμάτων Βασανιστηρίων και άλλων μορφών κακομεταχείρισης είναι μία μη
κυβερνητική οργάνωση που ανταποκρίθηκε στις προσκλήσεις του Τμήματος Ασφάλειας Θεσσαλονίκης για παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε θύματα παράνομης διακίνησης που έχουν
συλληφθεί.

Ως μη κυβερνητική οργάνωση παρεμβαίνει στη διάρκεια της κράτησης των θυμάτων, κατά την οποία αναπτύσσεται σοβαρή συναισθηματική κρίση για τα θύματα, αλλά και για τις αρχές που συμμετέχουν και
επομένως αποτελεί τον κατάλληλο χρόνο για τον επαναπροσανατολισμό όλων των συμμετεχόντων στη κρίση (τα θύματα, οι αστυνομικές αρχές και οι δημόσιοι φορείς). Πρωταρχικός σκοπός του Κέντρου
παραμένει η ψυχοκοινωνική υποστήριξη των θυμάτων.

7. Εκδόσεις Εντύπων: στη δράση του Κέντρου συμπεριλαμβάνονται και οι εξής εκδόσεις:

Περιοδικό Προμηθέας: Δίμηνο έντυπο, που εκδίδεται από τα τέλη του 2001, και περιλαμβάνει άρθρα σχετικά με τις δράσεις που αναλαμβάνει το Κέντρο καθώς και άρθρα γενικότερου προβληματισμού αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Μοργκεντάου 9, Θεσσαλονίκη Ελλάδα
Tηλ.- fax: 2310 226403 e-mail: crtv@hol.gr
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του. Συνεχίζοντας την περιήγηση αποδέχεστε στην Πολιτική cookies ×