op
×
ΔΙΚΤΥΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων ΚΕ.Θ.Ε.Α ΕΞΟΔΟΣ Συμβουλευτικός Σταθμός Τρικάλων

Αλληλέγγυα Υγεία , Εναλλακτική Εκπαίδευση, Πολιτιστικός Ακτιβισμός , Ατομικές Ελευθερίες - Κοινωνικά και Πολιτικά Δικαιώματα

"Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων ΚΕ.Θ.Ε.Α ΕΞΟΔΟΣ αποτελεί δίκτυο Κοινωνικής Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας στα Τρίκαλα. Ο Συμβουλευτικός Σταθμός λειτουργεί στα Τρίκαλα από τον Ιούλιο του 2007.


Απευθύνεται σε ενήλικους χρήστες εξαρτητικών ουσιών, στις οικογένειές τους αλλά και σε όποιον θέλει να ενημερωθεί για ζητήματα χρήσης και εξάρτησης.


Αποτελεί το πρώτο στάδιο θεραπείας του θεραπευτικού προγράμματος.

Παρέχει υπηρεσίες:

Eνημέρωσης για θέματα σωματικής και ψυχικής απεξάρτησης.

Συμβουλευτικής υποστήριξης για την αντιμετώπιση της εξάρτησης.

Κλινικής αξιολόγησης της κατάστασης των εξαρτημένων, σχεδιασμού της.

Θεραπείας τους και παραπομπής σύμφωνα με τις ανάγκες τους.

Βασικής φροντίδας της υγείας και διευκόλυνσης των προσερχομένων προκειμένου να απευθυνθούν σε υπηρεσίες για ιατρικές εξετάσεις, θεραπεία κ.ά.

Κινητοποίησης και προετοιμασίας για ένταξη σε θεραπεία των χρηστών που το επιθυμούν.

Προσέγγισης σε δημόσιους χώρους (street - work) των χρηστών που διστάζουν να απευθυνθούν σε υπηρεσίες απεξάρτησης.

Ο Συμβουλευτικός Σταθμός παρέχει ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον που ενισχύει την προσπάθεια για σταδιακή μείωση της χρήσης ουσιών, για αποχή από την εκδήλωση παραβατικής συμπεριφοράς και γενικά για αλλαγή του τρόπου ζωής.

Όσοι απευθύνονται στο Συμβουλευτικό Σταθμό έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε ομάδες αυτοβοήθειας και ταυτόχρονα έχουν πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του θεραπευτικού προγράμματος, μακριά από τους κινδύνους στους οποίους συνήθως εκτίθενται.   
Το πρόγραμμα του Συμβουλευτικού Σταθμού διαρκεί 1 - 2 μήνες, οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν, δεν χορηγούνται υποκατάστατα και η συμμετοχή των χρηστών είναι οικειοθελής.


Λειτουργεί:     Καθημερινά, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, από τις 09:00 μέχρι τις 17:00."

                 Τι είναι το ΚΕΘΕΑ

Το ΚΕΘΕΑ είναι το μεγαλύτερο δίκτυο υπηρεσιών απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης στη χώρα μας. Βρίσκεται δίπλα στους χρήστες ουσιών και τις οικογένειές τους από την ίδρυση της ΙΘΑΚΗΣ, της πρώτης ελληνικής Θεραπευτικής Κοινότητας, το 1983.

Όλες οι υπηρεσίες του παρέχονται δωρεάν και χωρίς λίστες αναμονής: στο δρόμο, στα σωφρονιστικά καταστήματα, σε μονάδες σε όλη την Ελλάδα. To KEΘΕΑ απευθύνεται επίσης σε όσους αντιμετωπίζουν πρόβλημα με άλλες μορφές εξάρτησης, όπως το αλκοόλ, ο τζόγος και το διαδίκτυο.

Τα προγράμματα του ΚΕΘΕΑ αντιμετωπίζουν ολοκληρωμένα την εξάρτηση και τα προβλήματα που τη συνοδεύουν, παρέχοντας συμβουλευτική και θεραπεία απεξάρτησης, υποστήριξη της οικογένειας, φροντίδα για θέματα υγείας και νομικές εκκρεμότητες, εκπαίδευση και κατάρτιση, επανένταξη στην κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας δεν χορηγούνται υποκατάστατα ή φάρμακα.

Στόχος είναι η πλήρης και σταθερή αποχή από τις ουσίες και η ισότιμη επανένταξη του ατόμου στην κοινωνία.

Το ΚΕΘΕΑ εφαρμόζει επίσης προγράμματα πρόληψης και αγωγής υγείας σε εκπαιδευτικές κοινότητες όλων των βαθμίδων, ομάδες υψηλού κινδύνου για χρήση ουσιών και τις τοπικές κοινωνίες.

Αποτελεί δραστήριο οργανισμό εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα των εξαρτήσεων με προγράμματα και δραστηριότητες που αποσκοπούν στην καλύτερη κατανόηση του φαινομένου, στην προώθηση της επιστημονικής γνώσης και στη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στα εξαρτημένα άτομα και τις οικογένειές τους."Το ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ υπήρξε η πρώτη μονάδα του προγράμματος που δημιουργήθηκε.

 Ξεκίνησε τη λειτουργία της το Νοέμβριο του 1989, κάτω από αντίξοες συνθήκες, στις εγκαταστάσεις της πρώην Παιδόπολης του Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας, στη Λάρισα.


Μια μεγάλη ομάδα μελών, οι οποίοι προέρχονταν από τη Θεραπευτική Κοινότητα ΙΘΑΚΗ του ΚΕΘΕΑ, εγκαταστάθηκαν στο χώρο και με τη βοήθεια ορισμένων έμπειρων μελών του προσωπικού του οργανισμού, ίδρυσαν το ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ.

Η αντίδραση των κατοίκων της περιοχής υπήρξε έντονη και χρειάστηκε αρκετός χρόνος για να καμφθεί.

Σημαντική υπήρξε η συμβολή της Δημοτικής Αρχής που από την πρώτη στιγμή υποστήριξε την προσπάθεια αυτή.

 
Αρχές - Φιλοσοφία

 

Η φιλοσοφία του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ δεν διαφέρει από την φιλοσοφία που διέπει τις Θεραπευτικές Κοινότητες σε ολόκληρο τον κόσμο.
Βασίζεται στην πεποίθηση ότι η εξάρτηση από ψυχοτρόπες ουσίες είναι το σύμπτωμα άλλων προβλημάτων του ατόμου, τα οποία μαθαίνει να αναγνωρίζει και να αντιμετωπίζει με έναν υγιή τρόπο.

Στην Κοινότητα έχουν πρόσβαση όλοι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, ανεξάρτητα από την οικονομική και κοινωνική τους κατάσταση.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για να γίνει κάποιος δεκτός είναι να είναι ενήλικας, εξαρτημένος από ψυχοτρόπες ουσίες και χωρίς κάποια σοβαρή ψυχιατρική διαταραχή.

Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν.

Δεν χορηγούνται υποκατάστατα σε καμία φάση της θεραπευτικής διαδικασίας.

Η οικειοθελής συμμετοχή είναι απαραίτητη για την επιτυχή έκβαση της θεραπείας.


 

Λειτουργία
 

Η Κοινότητα αποτελεί κοινόβιο ατόμων οι οποίοι, μέσα από τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση, προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα κοινά τους προβλήματα και να επιτύχουν την προσωπική τους αλλαγή.

Η παρακολούθηση του προγράμματος της Θεραπευτικής Κοινότητας διαρκεί 12 μήνες περίπου.

Στο χρονικό αυτό διάστημα κάθε άτομο που παρακολουθεί το πρόγραμμα συμμετέχει:
   
Σε ομάδες αυτοβοήθειας, όπου αναπτύσσεται η αλληλοβοήθεια και η αμοιβαία υποστήριξη για την αντιμετώπιση των προσωπικών δυσκολιών του καθένα.
   
Σε ομάδες εργασίας, όπου οικοδομείται η ομαδικότητα και η συνεργασία προκειμένου να επιτευχθεί ένας κοινός στόχος.
   
Σε εκπαιδευτικές ομάδες προκειμένου να καλυφθούν τυχόν κενά στην ολοκλήρωση της εκπαίδευσης.
   
Σε αθλητικές και δημιουργικές ομάδες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου.
Τα μέλη του προσωπικού λειτουργούν ως μοντέλα ρόλου και είναι οι εμψυχωτές και οι οδηγοί της θεραπευτικής διαδικασίας. 
 
Δραστηριότητες
 

Το ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ σε τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιεί παρεμβάσεις:

Οικολογικού χαρακτήρα.

Ενημερωτικού χαρακτήρα.

Κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα.

καθώς και εκδρομές εναλλακτικού τουρισμού (σκι, ορειβασία, rafting)"Ο ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ έχει βασικό στόχο τη θεραπεία και την πρόληψη της χρήσης εξαρτητικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της κεντρικής Ελλάδας.

Είναι ένα από τα προγράμματα του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) που παρέχει ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών στα εξαρτημένα άτομα και τις οικογένειές τους και λειτουργεί από το 1989 στη Λάρισα.


Οι μονάδες του παρέχουν υπηρεσίες κινητοποίησης, θεραπείας, εκπαίδευσης και κοινωνικής επανένταξης σε χρήστες και πρώην χρήστες εξαρτητικών ουσιών καθώς και υποστήριξη των οικογενειών τους.

Η παρέμβασή του είναι μακροχρόνια, εντατική και πολύπλευρη με κεντρικό άξονα τη διασφάλιση του δικαιώματος των χρηστών για ουσιαστική απεξάρτηση και αλλαγή τρόπου ζωής.
 
   
Η οικειοθελής προσέλευση είναι προϋπόθεση συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν και χωρίς χρήση υποκατάστατων ή άλλων ουσιών.

Τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα είναι απόρρητα. 
Το ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ διαθέτει Συμβουλευτικό Σταθμό στο κέντρο της Λάρισας, καθώς και στα Τρίκαλα, όπου γίνεται η προετοιμασία για ένταξη στη Θεραπευτική Κοινότητα (60 θέσεων), η οποία βρίσκεται λίγο έξω από την πόλη.

Παράλληλα λειτουργεί το Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης όπως και το Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης που παρέχει συμβουλευτική και υποστήριξη σε μέλη οικογενειών που αντιμετωπίζουν πρόβλημα χρήσης εξαρτητικών ουσιών.


Η δομή του προγράμματος περιλαμβάνει ακόμη τα τμήματα Έρευνας & Τεκμηρίωσης, Εκπαίδευσης, Πόρων & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Διοίκησης - Οικονομικών.

Η διαπίστωση των αυξημένων εκπαιδευτικών αναγκών των μελών του προγράμματος οδήγησε το 2000 στη δημιουργία του Εναλλακτικού Σχολείου Ενηλίκων, της πρώτης οργανωμένης εκπαιδευτικής δομής για ενήλικους πρώην χρήστες σε θεραπευτικό πρόγραμμα ενηλίκων.


Στεγάζεται σε ανακαινισμένο αυτόνομο κτίριο στις εγκαταστάσεις της Θεραπευτικής Κοινότητας και δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες «μαθητές» του να αναβαθμίσουν τους τίτλους σπουδών τους και να επανενταχθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Στο πλαίσιο του προγράμματος λειτουργεί σύγχρονα εξοπλισμένο οδοντιατρείο καθώς και ξυλουργείο, το οποίο ως παραγωγική μονάδα καλύπτει τις ανάγκες του προγράμματος σε έπιπλα και ξυλουργικές εργασίες παρέχοντας ταυτόχρονα επαγγελματική κατάρτιση στα μέλη του.Παρεχόμενες υπηρεσίες:

Ενημέρωση για θέματα σωματικής και ψυχικής απεξάρτησης Συμβουλευτική υποστήριξη για την αντιμετώπιση της εξάρτησης.

Κλινική αξιολόγηση της κατάστασης των εξαρτημένων, σχεδιασμός της θεραπείας τους και παραπομπή σύμφωνα με τις ανάγκες τους.

Βασική φροντίδα της υγείας και διευκόλυνση των προσερχομένων προκειμένου να απευθυνθούν σε υπηρεσίες για ιατρικές εξετάσεις, θεραπεία κ.ά.

Κινητοποίηση και προετοιμασία για ένταξη σε θεραπεία των χρηστών που το επιθυμούν.

Προσέγγιση σε δημόσιους χώρους (street - work) των χρηστών που διστάζουν να απευθυνθούν σε υπηρεσίες απεξάρτησης."

Στοιχεία επικοινωνίας:
Αγίου Νικολάου, Τρίκαλα 421 00, Ελλάδα
E-Mail: cctrikala@kethea-exodos.gr Τηλ: 24310 29921 Fax: 24310 29921
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του. Συνεχίζοντας την περιήγηση αποδέχεστε στην Πολιτική cookies ×