op
×
ΔΙΚΤΥΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Λαϊκή Συνέλευση Κολωνού - Σεπολίων - Ακαδημίας Πλάτωνος, Στέκι Δράσης - Αλληλεγγύης - Πολιτισμού

Αλληλέγγυα Υγεία , Κοινωνικά Ιατρεία, Αλληλέγγυα Παιδεία , Εναλλακτικές Συλλογικότητες, Αυτοδιαχειριζόμενοι Κοινωνικοί Χώροι , Άμεση Δημοκρατία - Λαϊκές Συνελεύσεις, Αντιρατσιστικές - Αντιφασιστικές Οργανώσεις, Φεστιβάλ, Πρωτοβουλίες ενάντια σε χαράτσια, κατασχέσεις, διακοπές ρεύματος, τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία, Φεστιβάλ


"ΤΟ ΣΤΕΚΙ ΜΑΣ ΠΛΕΟΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΑΡΑΟΥ 153 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΜΑΣΤΕ ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΙΣ 7:00 μ.μ.


ΣΤΟ ΣΤΕΚΙ ΚΑΘΕ: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη & Παρασκευή από 10 - 12 π.μ. & 7:00 - 9:00 μ.μ. Σάββατο & Κυριακή 10:30 - 12:30 π.μ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ Συνεχίζουμε τη προσπάθεια ενίσχυσης των παιδιών με μαθήματα Τα τμήματα που λειτουργούν (μέχρι στιγμής) είναι ΤΕΤΑΡΤΗ 5-6.30 ΕΚΘΕΣΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 5.30-7 ΦΥΣΙΚΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5.30-7 ΧΗΜΕΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ"ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 6944668923 - 6973306087 - 6973791637 


ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ *ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ TEST PAP Έφη 697796724 (10 - 12 π.μ.)

*ΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ - ΠΑΙΔΙΑΤΡΟ - ΩΡΛ - ΠΝΕΥΜΟΛΟΓΟ - ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ - ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ Βασίλης 6948516562 (12 - 2 μ.μ.) Μάνθος 6972559781 (5 - 7 μ.μ.) 


Οι σκοποί του συλλόγου είναι :

Να προασπιστεί τα εργασιακά και κοινωνικά συμφέροντα των εργαζόμενων, των ανέργων, των ελαστικά απασχολούμενων, του λαού και της νεολαίας στην περιοχή, να παλεύει και να υπερασπίζεται την εξασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επίπεδου διαβίωσης στην τοπική κοινωνία και γενικά.

Η ΛΑΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ είναι ένα δίκτυο της Κοινωνικής Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας στην Αττική και συμβάλλει στην ανάπτυξη της πάλης των κατοίκων της γειτονιάς για ειδικότερα και γενικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Να στηρίζει τα μέλη και τους εργαζόμενους στην επιβίωση μέσα στην κρίση και να αναπτύσσει αποτελεσματικά την αλληλεγγύη μέσα στην τοπική κοινωνία, αναγνωρίζοντας ότι ο ατομικός δρόμος είναι αδιέξοδος


Να συντονίζει τις προσπάθειές του με άλλες συλλογικότητες, χωρίς να καθηλώνει τις προσπάθειές του στα όρια της θεσμικής διαμεσολάβησης, να ενθαρρύνει τους αγώνες άλλων συλλογικοτήτων εργαζομένων, τοπικών ή επιχειρησιακών σωματείων και να συνεργάζεται με αυτά, να συμπαραστέκεται ηθικά και υλικά σε σωματεία, σε συλλογικότητες εργαζομένων.

Να αντιπαλέψει τον κοινωνικό απομονωτισμό και το αίσθημα της απαξίωσης του ίδιου του εργαζόμενου και της ζωής του που το καθεστώς της μαζικής ανεργίας και επισφαλούς εργασίας και η πολιτική της Ε.Ε. του κεφαλαίου και της τρόικα δημιουργεί.

Να αντιπαλέψει τις τάσεις υποταγής ή/και παθητικής αναμονής και να ενισχύσει τις τάσεις χειραφέτησης, αντίστασης και αυτοοργάνωσης των ίδιων των εργαζόμενων για τα δικαιώματά τους και σε ανεξαρτησία από το κράτος, τα κόμματα και τον δήμο

Να προάγει με πολυποίκιλες πολιτιστικές και μορφωτικές δραστηριότητες και την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, το αίσθημα της υπερηφάνειας, της αξιοπρέπειας, του ασυμβίβαστου

Να αγωνίζεται ενάντια στην ξενοφοβία, το ρατσισμό, το σωβινισμό, το φασισμό και τον πόλεμο.


Αρθρο 3ο

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΚΟΠΩΝ

Με την μαζικοποίηση μέσω της εγγραφής νέων μελών

Με την διαρκή προβολή και διάδοση αναγκών και δικαιωμάτων, μέσω εντύπων, φυλλαδίων, εφημερίδας του Συλλόγου, αφισών, κλπ

Με αξιοποίηση των ίδιων των μελών του και των δεξιοτήτων τους και με την εθελοντική συνεισφορά τους στις δραστηριότητες που αποφασίζει ή/και συμμετέχει

Με τις διαμαρτυρίες κινητοποιήσεις, παραστάσεις, συμμετοχή σε γενικότερους  αγώνες

Με την σύμπραξη με άλλες συλλογικότητες που έχουν κοινούς στόχους

Με την πραγματοποίηση πολιτιστικών, μορφωτικών, ψυχαγωγικών, αθλητικών εκδηλώσεων πρωτοβουλιών αλληλεγγύης, επιμορφωτικών μαθημάτων και διαλέξεων, κλπ.

Με την αξιοποίηση των γραφείων του συλλόγου για να στεγαστεί κάθε προσπάθεια που υπηρετεί τους στόχους του, είτε απορρέουν από τον σύλλογο σαν όλο, είτε και από ομάδα του, , είτε και από άλλες συλλογικότητες  εφόσον το έχουν ζητήσει.


Αρθρο 4ο

Για την επιλογή ή/και προσχώρηση/συμμετοχή σε δευτεροβάθμιο όργανο την απόφαση παίρνει η Γενική Συνέλευση των μελών, με κριτήριο την κοινότητα σκοπών και στόχων και διατηρώντας το δικαίωμα της κριτικής ή/και αποχώρησης από αυτό εφόσον το κρίνει σκόπιμο.


Αρθρο 5ο

ΜΕΛΗ

Μέλος μπορεί να γίνει όποιος δραστηριοποιείται ή κατοικεί στη περιοχή και αποδέχεται του σκοπούς του πλην μελών φασιστικών ακοροδεξιών οργανώσεων.

Έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο.


Αρθρο 6ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ


Κάθε μέλος έχει τα παρακάτω δικαιώματα :

Να συμμετέχει ολόπλευρα στη ζωή του συλλόγου. Να είναι ενήμερος για κάθε τι που αφορά τη λειτουργία του συλλόγου. 

Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι

Να παίρνει μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, να τοποθετείται και να αποφασίζει για όλα τα θέματα που τίθενται σε ψηφοφορία. Να παρακολουθεί τις συνεδριάσεις όλων των οργάνων

Να διακινεί ελεύθερα τις απόψεις του και τις ιδέες του, χρησιμοποιώντας κάθε μέσο και τρόπο που συνάδει με τους σκοπούς του και  με την αρχή της ελευθερίας της έκφρασης

Να ελέγχει τις πράξεις και τις παραλήψεις του Δ.Σ., της Εξ.Επιτροπής και όλων των οργάνων του συλλόγου. Να ζητά από τα όργανα και από κάθε μέλος του συλλόγου την πραγματοποίηση των σκοπών του συλλόγου, των αποφάσεων και των εντολών των Γενικών Συνελεύσεων


'Αρθρο 7ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Κάθε μέλος πρέπει :

Α) Να συμμετέχει στη ζωή και τις διαδικασίες του συλλόγου (Γ.Σ. κλπ), να βοηθά στη λειτουργία του

Β) Να αναλαμβάνει μερίδιο της ευθύνης για την πραγμάτωση των στόχων του και να προωθεί τους στόχους του συλλόγου.

Γ) Να  καταβάλλει στο συλλόγο τις συνδρομές του.

Δ) Να αποφεύγει δραστηριότητα και ενέργειες που αντιστρατεύεται τους σκοπούς του.


Αρθρο 8ο

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Διαγράφεται από το συλλόγο οποιοδήποτε τακτικό μέλος το οποίο :

Α) Του επιβλήθηκε η διαγραφή από το συλλόγο.

Η διαγραφή αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, ύστερα από πρόταση-καταγγελία για ενέργειες και συμπεριφορές που αντιστρατεύονται τις επιδιώξεις και τους σκοπούς του συλλόγου και που υπονομεύουν τη λειτουργία και την δράση του, οποιουδήποτε άλλου μέλους του συλλόγου προς το ΔΣ, το οποίο οφείλει να συγκαλέσει Γ.Σ. για το θέμα εντός 10 ημερών, κοινοποιώντας τα στοιχεία της καταγγελίας

Β) παραιτήθηκε με έγγραφη αίτησή του προς την Γ.Σ. ή το Δ.Σ. του συλλόγου.

Μέλος του συλλόγου που καθυστερεί την εξόφληση συνδρομών για δύο χρόνια διαγράφεται από τον σύλλογο. Επανεγγράφεται όταν εξοφλήσει τις καθυστερούμενες συνδρομές.


Αρθρο 9ο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ


Τακτικοί : συνδρομές των μελών

Έκτακτοι: Εθελοντικές έκτακτες προσφορές των μελών, έσοδα από εκδηλώσεις, εράνους, προσφορές φίλων, κουπόνια οικονομικής ενισχυσης.

Απαγορεύεται η χρηματοδότηση από εργοδότες, εργοδοτικούς φορείς,  κόμματα, πολιτικές οργανώσεις, συνδικαλιστικές παρατάξεις, κρατικούς και διακρατικούς φορείς, γιατί τέτοια χρηματοδότηση θα έθετε σε κίνδυνο την ανεξαρτησία του και την αυτοτέλειά του


Αρθρο 10ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ - ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Ανώτερο όργανο η γενική συνέλευση

Τακτικές Γ.Σ. κάθε Μήνα – Έκτακτες με το 1/10 των μελών.

Τα θέματα ανακοινώνονται εκ των προτέρων. Στη διαδικασία της συνέλευσης μπορεί όποιο θέλει να θέσει και έκτακτο θέμα. Η συνέλευση αποφασίζει τι και πως θα συζητήσει.

Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

Ενισχυμένη πλειοψηφία τριών τετάρτων ¾ των παρόντων παρουσία μισών μελών χρειάζεται σε περιπτώσεις τροποποίησης του καταστατικού, ανάκλησης μέλους Δ.Σ., αποβολής μέλους του συλλόγου – συλλόγου ή διάλυσης

Η Γ.Σ. μπορεί να αποφασίζει για το ποια μέλη της θα εκπροσωπούν τη συλλογικότητα σε διάφορες  επιτροπές αγώνα – συντονιστικά κλπ.

Η Γ.Σ. μπορεί να αποφασίζει τη δημιουργία επιτροπών εργασίας – ομάδων  σε συγκεκριμένους τομείς για να είναι πιο αποτελεσματική η προώθηση των στόχων.

Οι συνεδριάσεις όλων των οργάνων και των επιτροπών είναι ανοικτές σε όλα τα μέλη.


Αρθρο 11ο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εκλέγεται κάθε χρόνο με ενιαίο ψηφοδέλτιο.

Είναι ….μελές

Ο ρόλος του είναι να ενημερώνει να δημοσιοποιεί τις αποφάσεις των Γ.Σ. και να διευκολύνει όλα τα μέλη στη δράση για την υλοποίηση των αποφάσεων των Γ.Σ

Ισχύει η αρχή της εναλλαγής. Εκλέγονται εκτός από τα τακτικά μέλη και αναπληρωματικά τα οποία εναλλάσσονται αν 3μηνο

Απαγορεύεται η συνεχόμενη θητεία μέλους σε Δ.Σ. έκτος αν αποφασίσει ειδικά η Γ.Σ.

Το Δ.Σ. και η Ε.Ε. ελέγχονται και λογοδοτούν στη Γ.Σ.  

Ο Πρόεδρος του ΔΣ εκπροσωπεί το σύλλογο στα δικαστήρια και σ’ όλες γενικά τις κρατικές αρχές και τους ιδιώτες. Η Γενική Συνέλευση ωστόσο μπορεί να ορίσει άλλο μέλος του Δ.Σ. ως εκπρόσωπο του συλλόγου. Ο Πρόεδρος συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ.

Ο Γραμματέας διευθύνει το γραφείο από την άποψη του υπηρεσιακού μηχανισμού του συλλόγου, φυλάσσει τα αρχεία και την σφραγίδα, ευθύνεται για την τήρηση του μητρώου των μελών

Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την χρηματική περιουσία του συλλόγου ή χρήματα που διατίθενται υπέρ του συλλόγου. Καταθέτει στην τράπεζα όλες τις εισπράξεις, μπορεί όμως να κρατάει για τις τρέχουσες δαπάνες μέχρι 500 ευρώ. Ενεργεί τις πληρωμές για τις ανάγκες του συλλόγου. Υποβάλλει στο Δ.Σ. όταν ζητηθεί από το Δ.Σ. έκθεση για την κατάσταση του ταμείου. Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την ορθή τήρηση και ενημέρωση βιβλίου εισπράξεων – πληρωμών.

Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να καθαιρεθεί, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μόνο και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, για βαριά παράβαση των καθηκόντων του. Την πρόταση μομφής που συνεπάγεται την καθαίρεση, μπορεί να την υποβάλλει το 1/5 των μελών του συλλόγου.

Το διοικητικό συμβούλιο παύεται προ της λήξης της θητείας του με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , που παίρνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

Στην περίπτωση αποχώρησης μέλους του Δ.Σ. από αυτό, αναπληρώνεται από το πρώτο αναπληρωματικό. Στη περίπτωση εξάντλησης των αναπληρωματικών, η θέση παραμένει κενή. Το διοικητικό συμβούλιο εξακολουθεί να λειτουργεί με όσα μέλη απαιτούνται για την ύπαρξη απαρτίας του, διαφορετικά προκηρύσσεται γενική συνέλευση αρχιαιρεσιών διοικητικού συμβουλίου, ή ζητείται ο διορισμός προσωρινής διοίκησης από το Μονομελές Πρωτοδικείο.


'Άρθρο 12ο

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ-ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Η τελευταία Γενική Συνέλευση της θητείας του Δ.Σ. ονομάζεται Εκλογοαπολογιστική και σε αυτή γίνεται απολογισμός της δράσης του συλλόγου και των επιτροπών του για την προηγούμενη διετία.

Εκλέγεται τριμελής Εφορευτική Επιτροπή και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία φροντίζει για τη διενέργεια των ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ για ανάδειξη νέου Δ.Σ. και  τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής. Η Εφορευτική Επιτροπή εποπτεύει ώστε οι εκλογές να γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και με βάση το βιβλίο μητρώου μελών. Αποφαίνεται για κάθε προκύπτουσα αμφισβήτηση ή υποβαλόμενη ένσταση.

Οι αρχιερεσίες διενεργούνται ένα (1) μήνα μετά την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής και διαρκούν 3 ημέρες. Στην Εφορευτική Επιτροπή οι επιθυμούντες να υποβάλλουν υποψηφιότητα καταθέτουν αίτηση για δέκα (10) ημέρες μετά τη λήξη της Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης.

Στην αίτηση αναγράφεται και ο συνδυασμός στον οποίο τυχόν μετέχει ο υποψήφιος.

Η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει του υποψήφιους και καταρτίζει το ψηφοδέλτιο ή τα ψηφοδέλτια. Επίσης, με ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής τοιχοκολλείται στα γραφεία του συλλόγου πίνακας των υποψηφίων.

Η ψηφοφορία γίνεται πάντοτε με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου.

Οι αρχιερεσίες γίνονται με το σύστημα της απλής αναλογικής. Οι υποψήφιοι κατέρχονται με ατομικά ή κατά συνδυασμό ψηφοδέλτια, τα οποία περιλαμβάνουν τα ονόματά τους με αλφαβητική σειρά.

Οι έδρες του Δ.Σ., και της Εξελεγκτικής Επιτροπής κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των χωριστών υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των μελών του Δ.Σ. (δηλαδή 5) ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής (δηλαδή 3). Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης, παραλειπόμενου του δεκαδικού μέρους, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε. 

Μεμονωμένος υποψήφιος, που έλαβε το ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο, καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται αντιπρόσωπος εφόσον ήταν υποψήφιος για τη θέση αυτή.

Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες μόνο έδρες ή εκλέγει τόσους μόνο αντιπροσώπους, όσοι είναι και οι υποψήφιοί του.

Οι έδρες που μένουν αδιάθετες καταλαμβάνονται από τους συνδιασμούς ή ανεξάρτητους με τα μεγαλύτερα κατά σειρά υπόλοιπα, ανεξάρτητα αν έχουν συμπληρώσει το εκλογικό μέτρο.

Σε περίπτωση ισοψηφίας υπολοίπων, την έδρα παίρνει το ψηφοδέλτιο που δεν έχει άλλη έδρα στο Δ.Σ. αλλιώς το ψηφοδέλτιο που έχει τη μεγαλύτερη δύναμη. Τέλος σε περίπτωση ισοψηφίας ψηφοδελτίων η έδρα καταλαμβάνεται με κλήρωση.

Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων του κάθε συνδυασμού καθορίζεται από τον αριθμό των σταυρών προτιμήσεως, τον οποίο έλαβε κάθε υποψήφιος. Σε περίπτωση ισοσταυρίας η σειρά καθορίζεται με κλήρωση.

Για την αντικατάσταση παραιτηθέντος ή εκλιπόντος ή παυθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής καλείται να αναπληρώσει ο πρώτος επιλαχών του συνδυασμού στον οποίο ανήκε ο παραιτηθής ή εκλιπών ή παυθής. Για την αντικατάσταση μεμονωμένου, η αναπλήρωση γίνεται από το λαβόντα με τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης υποψήφιο, ανεξαρτήτως συνδυασμού.

'Αρθρο 13ο

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ-ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

1. Το παρόν καταστατικό αποτελείται από δεκατρία (13) άρθρα , εγκρίθηκε από την ιδρυτική συνέλευση που έγινε την……………….., και θα εφαρμοστεί από την ημέρα που θα εγγραφεί στο δημόσιο βιβλίο σωματείων που τηρείται στο Πρωτοδικείο. Η αλλαγή του παρόντος καταστατικού γίνεται μέσα από Καταστατική Συνέλευση που ζητείται από το 1/3 των ταμειακώς εντάξει μελών, με έγγραφη πρόταση στην οποία αναγράφεται η τροποποίηση ποιών άρθρων προτείνεται και για ποιο λόγο. Η Καταστατική Συνέλευση χρειάζεται ως απαρτία το 1/2 των ταμειακώς εντάξει μελών του Συλλόγου. Οι καταστατικές αλλαγές που θα προταθούν πρέπει να συγκεντρώσουν τα 3/4 των υποψήφιων παρόντων στη Συνέλευση Μελών.

2. Ο Σύλλογος δε διαλύεται παρά μόνο αν παραμείνουν λιγότερα από είκοσι (20) μέλη. Για τη διάλυση του συλλόγου απαιτείται απόφαση Γενικής Συνέλευσης του 1/2 των ταμειακώς εντάξει μελών και να παρθεί απόφαση με την πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών. Αφού αποφασισθεί να διαλυθεί ο Σύλλογος, η περιουσία του σε χρήματα, κινητά και ακίνητα, διατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος καταστατικού.
Στοιχεία επικοινωνίας:
Αμφιαράου 153, Αθήνα 104 43, Ελλάδα
laikisineleusikolonou@gmail.com 6944668923 ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ *ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ TEST PAP Έφη 697796724 (10 - 12 π.μ.) *ΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ - ΠΑΙΔΙΑΤΡΟ - ΩΡΛ - ΠΝΕΥΜΟΛΟΓΟ - ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ - ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ Βασίλης 6948516562 (12 - 2 μ.μ.) Μάνθος 6972559781 (5 - 7 μ.μ.)
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του. Συνεχίζοντας την περιήγηση αποδέχεστε στην Πολιτική cookies ×