op
×
ΔΙΚΤΥΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ομοσπονδία Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων

Αλληλέγγυα Υγεία , Εναλλακτική Εκπαίδευση, Πολιτιστικός Ακτιβισμός , Εθελοντικές Οργανώσεις, Δομές-Υποδοχή-Καταλύματα για άνεργους, άστεγους, πρόσφυγες, κακοποιημένες γυναίκες, χρήστες, ανήλικους, ψυχικά πάσχοντες, Ατομικές Ελευθερίες - Κοινωνικά και Πολιτικά Δικαιώματα, Δίκτυα Συνεργατικότητας και Ανάπτυξης Καινοτομίας

"Η Ομοσπονδία Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων αποτελεί δίκτυο Κοινωνικής Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας στην Αθήνα. Η Ομοσπονδία Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Ελλάδος είναι το Δευτεροβάθμιο Συντονιστικό Όργανο των Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ και πολυσυλλεκτικό φάσμα κοινωνικής προσφοράς και ευαισθητοποίησης.

Ιδρύθηκε το 1996 ανταποκρινόμενη στην ανάγκη για συντονισμένη δράση των ΜΚΟ.

Η ίδρυσή της στηρίχτηκε στη σκέψη ότι με την ένωση επιτυγχάνεται η ισχύς όταν πρόκειται για την επίτευξη κοινών στόχων και σκοπών, όπως είναι η αποτελεσματικότερη προώθηση του έργου και των δράσεων των επιμέρους εθελοντικών οργανώσεων, δράσεις που προσβλέπουν στην ανακούφιση και επίλυση των ανθρωπιστικού περιεχομένου προβλημάτων που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη κοινωνία.

Σήμερα, μέλη της Ομοσπονδίας είναι δεκάδες φορείς που ενεργοποιούνται σε διάφορα πεδία, όπως: Ανθρώπινα Δικαιώματα Πολιτική Προστασία Ανάπτυξη - Ανθρωπιστική Βοήθεια στο Εξωτερικό Κοινωνική Αλληλεγγύη (πρόσφυγες-μετανάστες-φτωχοί) Περιβάλλον Πολιτισμός - Αθλητισμός Νέοι - Παιδιά Υγεία - Πρόνοια ΑμΕΑ.


Τα ενεργά μέλη των Οργανώσεων της Ο.Ε.Μ.Κ.Ο.Ε. υπολογίζονται σε περίπου 12.000, ενώ πρέπει να ληφθεί υπόψη και ο μεγάλος αριθμός φίλων εθελοντών που υποστηρίζουν ανιδιοτελώς το έργο της.

Στόχος μας είναι ο ηλεκτρονικός αυτός τόπος να ενημερώνει τα μέλη της Ομοσπονδίας, αλλά και όλους τους φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο, χορηγούς, εθελοντές και ΜΜΕ, για τις δραστηριότητες της Ομοσπονδίας αλλά και την αυτόνομη δράση των ΜΚΟ που την απαρτίζουν.

Φιλοδοξούμε να αποτελέσει γέφυρα επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων, εμπειριών, προβολής, εύρεσης εθελοντών και τρόπων χρηματοδότησης των δράσεων των ελληνικών Μ.Κ.Ο. όπου και αν αυτές διεξάγονται.

Από ιδρύσεως της η Ομοσπονδία Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανισμών της Ελλάδος έθεσε ως προτεραιότητες της την προώθηση της ιδέας του εθελοντισμού, την διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας, την προστασία του περιβάλλοντος, και την όσο το δυνατό γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση των λιγότερο προνομιούχων μελών της κοινωνίας μας στον οικονομικό και κοινωνικό ιστό.

Η ιστορία έχει αποδείξει πως μόνο η κοινωνική αλληλεγγύη και αρωγή στην επίτευξη των παραπάνω στόχων μπορούν να εξασφαλίσουν την ευημερία και την ανάπτυξη μιας ευνομούμενης πολιτείας, που είναι επιτακτική ανάγκη στις μέρες μας.

Με αφορμή το Ευρωπαικό Ετος Εθελοντισμού 2011, στόχος της Ομοσπονδίας θα είναι να δημιουργήσει γέφυρες επικοινωνίας με Μ.Κ.Ο. της Ελλάδας αλλά και με Μ.Κ.Ο. και συντονιστικά όργανα του εξωτερικού σε πολλαπλά επίπεδα δραστηριοτήτων.

Η Ο.Ε.Μ.Κ.Ο.Ε. στηρίζει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και στέκεται αρωγός στις προσπάθειες όλων για την ανάδειξη και την υλοποίηση της ιδέας του Εθελοντισμού.

Ας ενώσουμε όλοι μαζί τα χέρια για να φωτιστεί και να αναδειχθεί ο Εθελοντισμός απο τις ψυχές μας και ας γίνει το 2011 η αρχή για ένα καλύτερο αύριο για όλους μας!

Ενα αύριο το οποίο θα αρχίσει να χτίζεται απο τώρα!


Σήμερα, μέλη της Ομοσπονδίας είναι δεκάδες φορείς που ενεργοποιούνται σε διάφορα πεδία, όπως:

   
Ανθρώπινα Δικαιώματα

Πολιτική Προστασία

Ανάπτυξη - Ανθρωπιστική Βοήθεια στο Εξωτερικό
Κοινωνική Αλληλεγγύη (πρόσφυγες-μετανάστες-φτωχοί)

Περιβάλλον

Πολιτισμός - Αθλητισμός

Νέοι - Παιδιά

Υγεία - Πρόνοια

ΑμΕΑ

Τα ενεργά μέλη των Οργανώσεων της Ο.Ε.Μ.Κ.Ο.Ε. υπολογίζονται σε περίπου 12.000, ενώ πρέπει να ληφθεί υπόψη και ο μεγάλος αριθμός φίλων εθελοντών που υποστηρίζουν ανιδιοτελώς το έργο της.


Σκοποί της Ο.Ε.Μ.Κ.Ο.Ε.

Από ιδρύσεώς της η Ομοσπονδία Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Ελλάδος έθεσε ως πρωταρχικό της σκοπό την προώθηση και διάδοση της ιδέας του Εθελοντισμού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Την προστασία, με οποιονδήποτε τρόπο, της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας.

Την ηθική και υλική υποστήριξη, με κάθε δυνατό μέσο, των λιγότερο προνομιούχων μελών της κοινωνίας μας και την, όσο το δυνατό, γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη ενσωμάτωσή τους στον οικονομικό και κοινωνικό ιστό.

Προτείνει συνάμα τρόπους βελτίωσης των ικανοτήτων των μελών της στην ανάπτυξη του έργου τους και διεκδικεί γενικά και θεσμικά αιτήματά τους, καθώς και συμμετοχή της ίδιας και των μελών της σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα εθελοντικής δράσης.

Προάγει, επίσης, την έρευνα και τη βιβλιογραφία σε θέματα Εθελοντισμού, και εκπονεί και υλοποιεί προγράμματα ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής συνεργασίας σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.
Εργαλεία δράσης της Ο.Ε.Μ.Κ.Ο.Ε

Προκειμένου να επιτευχθούν οι προαναφερθέντες σκοποί της η Ο.Ε.Μ.Κ.Ο.Ε. έχει προχωρήσει στην εκπόνηση ενός φιλόδοξου και ρεαλιστικού σχεδίου συντονισμού των ενεργειών της, ώστε να εξασφαλίσει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, συνεργασία, δημόσια προβολή στόχων και αποτελεσμάτων και συγκέντρωση πόρων.

Οι προγραμματισμένες δράσεις της περιλαμβάνουν

Ενταξη στις τάξεις της νέων μελών ώστε να εμπλουτίσει τις θέσεις της και να αυξήσει τη δυναμική της

Αναβάθμιση της υπάρχουσας ιστοσελίδας (εμπλουτισμός με νέα και επιδοτούμενα προγράμματα που αφορούν τις ΜΚΟ, αγγελίες προσφοράς και ζήτησης εθελοντικού χρόνου, δράσεις των μελών της, κλπ.)

Εκδοση του περιοδικού ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ που φιλοδοξεί να αποτελέσει τον τόπο εκείνο του σταλάγματος θέσεων, δράσεων, απόψεων - ελλείψει νομοθετικού πλαισίου.

Εκπαιδευτικά σεμινάρια σχετικά α)με τρόπους εύρεσης χρηματοδότησης των ΜΚΟ από εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς και β)με την ορθολογικότερη και δεοντολογικά σωστή οργάνωση και λειτουργία των ΜΚΟ. Τα σεμινάρια θα προσφέρονται ΔΩΡΕΑΝ στα μέλη της Ομοσπονδίας
   
Ανοιχτή επικοινωνία με όλους τους φορείς που εμπλέκονται στο χώρο του Εθελοντισμού, κρατικούς λειτουργούς, οργανισμούς, ΜΜΕ, ώστε να διαμορφωθεί μια μόνιμη πλατφόρμα επικοινωνίας τους με την Κοινωνία των Πολιτών

Θεσμοθέτηση στις 5 Δεκεμβρίου - Παγκόσμιας Ημέρας του Εθελοντισμού - Δημοπρασίας, εκδήλωση που σκοπό έχει να συγκεντρώνει τους ευαισθητοποιημένους πολίτες που, με την αρωγή τους, θα στηρίξουν το έργο των ΜΚΟ
   
Βράβευση - με αριστείο κοινωνικής προσφοράς- σταθερών χορηγών του χώρου των ΜΚΟ και προβολή της συμμετοχής τους στις δράσεις μας

Θεσμοθέτηση bazaar, κάθε Πάσχα, με αντικείμενα που θα συλλέγουμε από τους ανθρώπους των ΜΚΟ και θα τα διαθέτουμε στα υπόλοιπα μέλη της κοινωνίας μας"

Στοιχεία επικοινωνίας:
Μοσχονησίων 42, Αθήνα 112 52, Ελλάδα
Τηλ: 2108218710 Η γραμματεία της Ο.Ε.Μ.Κ.Ο.Ε λειτουργεί απο Δευτέρα εως Παρασκευή 10:00-13:00μ.μ e-mail info@ngofederation.gr
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του. Συνεχίζοντας την περιήγηση αποδέχεστε στην Πολιτική cookies ×